Antaû kristnasko
kvieto - silento - interna paco
Ni scias
por multaj homoj estas la kvar semajnoj antaû kristnasko
tempo de la streĉigo
Kelkfoje streĉiĝas eĉ la kristnaskaj festoj

en la kristnaskaj bazaroj oni aûdas permanente
la kristnaskajn kantojn
Ekstere ne estas neĝo
sed oni aûdas
la germanan kanton
" mallaûte fluetas la neĝo "
" leise rieselt der Schnee "la homoj kreis la modernan version
de la " Christkind " - la " Weihnachtsmann "
esperante " kristnaskviron "
Kaj nun ekzistas la kanto
"Morgaû venos la kristnaskviron"
Tre konata en Germanio
En la Ruslando
nomiĝas "Paĉfrosto"
germane "Väterchen Frost"
malrealaj revoj

Antaû la kistnasbazaro
bruegas la trafiko
sed oni aûdas la trekonatan kanton
"Stille Nacht - heilige Nacht"
"kvieta nokto - sankta nokto"

Ne estas la ĝusta loko - ne estas la ĝusta tempo
Bonaĵo kaj belaĵo perdas sian valoron

? Kie estas la kvieto - la silento ?

Antaû 70 jaroj estis pli simpla por la homoj
niaj gepatroj kaj niaj geavoj

Sed ni vivas nuntempe
tial ĉi tie bildo
de la kvieto - de silento
de senstreĉo
- de interna paco -
elkorajn kristnaskajn salutojn
al miaj gevizitantoj
kaj geamikoj
Teksto kaj fotoj de Albert Jäger