La nova papo - Francisko


[de] [en] [fr]Nun li estis elektata -
la nova Papo
li nomiĝas - Francisko -
« nomen est omen »
« nomo estas omeno »

La kardinaloj - la episkopoj - la romkatolikaj kristanoj
havas sian novan ĉefon sian papon
sian novan ĉefkomandanton.

Sia unua aĵo estas surgenue
al la papon
promesi obeon kaj helpon.
- ekstera agnosko de sia memsenpotenco -

La Papo oficas nur unu tago
kaj jam ekzistas
multaj demandoj - deziroj - atendoj kaj skeptiko.
Papo ek Argentino - jezuito -
Mi rememoris tuj frazon de mia teologia studado:
"suaviter in modo - fortiter in re"
tradukite:
"milde en traktado - forte en la aĵo"
Tiu moto de la Jesuito 'Claudio Aquaviva'
povus koni al papo tre konata.
Tiu frazo povus helpi al la Papo
en sia oficio.La romkatolika eklezio
- speciale la hieraĥio -
havas multe da ŝtonoj en sia dorsosako.
jarcentajn malnovajn dogmojn
jarcentajn malnovajn
teologiajn spekulaĵojn kaj difinojn
sed precipe
la "Codex Juris Canonici"
la eklezian leĝaron kun 900 lateroj.
eldonita de
Papo Benedikto XV
je la jaro 15.9.1917


Kaj fine la

"Novon Testamenton"

kun 500 folioj

Kaj jen unu leĝisto stariĝis
kaj tentis lin (Jesuon) - dirante:
"Majstro - kion mi faru
por heredi eternan vivon?"
Kaj li diris al li:
"Kio estas skribita en la leĝo -
kiel vi leĝas ?"
Kaj li responde diris.
"Amu la Eternulon - vian Dion -
per via tuta koro
per via tuta animo
per via tuta forto
per via tuta menso
kaj vian proksimulon kiel vin mem."
Kaj Jesuo diris al li:
"Vi prave respondis -
tion faru - kaj vi vivos"
Luko (10, 25-28)

preskaŭ nur
unu folio

Kelkajn pezajn ŝtonojn la Papo devas nun forĵeti
- se jes -
? kiujn kaj kiun sinsekvon?

La pontifiko - la pontkonstruisto
havas malfacilan taskon.

Li bezonas multe da feliĉo.
"Suaviter in modo - fortiter in re"
"Milde en traktado - forte en la aĵo"


Nu do
- kiu nun regos
- la kurio - nekonataj viroj -
malantaŭuloj - nekonataj viroj -


la Papo Francisko


per bonaj kaj spertaj konsilantoj

La ĉefpastro
decidas vojon kaj celonNi deziras al ni
- Eklesian bonkoran hierarĥon -
- Francisko havas bonkorecon -Teksto traduko kaj fotoj de Albert Jäger