deutsch
francais
english
espanol

Notoj pri miaj rakontoj


- "de kie mi venas"
-
"amo"
-
" multaj vivoj "

-
" kiom da vivoj "
- " Horizontoj - revo aŭ realo "

Okaze de geedziĝo de mia filino mi verkis tiun rakonton "amo"
ĝi estis kompreneble persone influita
mia intenco estis kaj ĉiam estas priskribi vivon.
Ekzistis ĉe la nigruloj en Usono antaŭ 50 jaroj movado « reen al la radikoj »
tiu demando ĉiam movis min - kaj movas min ĝis hodiaŭ .
« De kie mi venas
kial mi ekzistas
kien mi iras
kien do mi volas »

Speciala rimarko al rakonto
«Horizontoj - revo aû realo »

Hodiaû ni scias - ke nia planedo
nur estas etaĵo en la grandega universo.
Por mi ne estas imagebla,
ke ĝi estus la sola loĝigebla planedo
Samtiel ne pensebla estas por mi
ke la nuna memdetruiga agmaniero de la homaro
celo de la evoluo devus esti.
Per certeco ekzistas en tio grandega universo
pli alte evoluitajn sociojn.
Kiel ili aspektus - mi provas priskribi

Realo jam sur aliaj planedoj
por nia planedo nur ankoraû revo


Mi konatiĝis kun multaj homoj
kiuj havis la saman demandon profunde en siaj internoj
sed ne povis agi lau ĝi aŭ nenie trovis respondon
Eĉ al multaj religie edukitaj homoj
la respondoj de la religioj ne plu sufiĉas

Mia privata opinio estas sekva

Ĉiu homo havas internan scion
kelkaj nomas ĝin - animon au konsciencon -
kiu tre precize scias pri tiaj aferoj
sed - kaj tio estas interesa - kiu tre sinretene agas
kelkfoje mi remoras la eldiron de Goethe
" Du animoj loĝas al mia brusto "
Per miaj rakontoj mi deziras helpi al la homoj
Malkovri sian plej propran memon
kaj denove aŭskulti tiun voĉon


Mi deziras al ĉiu homo

vivi en akordo kun si mem
en akordo kun la homoj
en akordo kun la naturo
en akordo kun la universo

finfine ni estas ĉiuj parto de la universo

karaj salutoj

Albertotraduko per helpo de Lars Sözüer