Parolu, Mondo!


Raportis pri la aranĝoj de edukado.net dum UK en Roterdamo
1a parto:
Sylvain Lelarge (Trukoj, instruideoj),
Katalin Kovats (prezento de la retejo)


2a parto:
Intervjuo kun Dennis Keefe (BEK-kurso), Roel Haveman (Referenckadro),
Marc Bavant (Akademio)


3a parto:
Intervjuo kun Ilona Koutny (Universitato Adam Mickiewicz),
David Keslo (Lingvolanĉilo)


4a parto:
Korelativa Danco kun Sylvain Lelarge kaj Lotumado de librodonacoj (gvidata de Katalin Kováts)


Movada Foiro:
Intervjuo pri la stando de edukado.net (Pinĉilumado) spekteblas de la 2minuto 28 sekundoj.
Dankon al Emilio Cid (redaktoro), al Mirna Marino (filmisto kaj raportisto) kaj al la tuta skipo de Parolu Mondo!
Radio Boa Nova (Radio Bona Novaĵo) 1450 kHz AM San-Paŭlo - Brazilo
La arkivoj de tiu programo ankaŭ aŭdeblas ĉe www.radioboanova.com.br