edukado.net's articles

 • Stano MARČEK: Esperanto per rekta metodo - filmita leciono

  - 8 years ago - 3 comments
  Jene ni przenetas erojn de filmita leciono, gvidita laŭ la rekta metodo, surbaze de la libro Esperanto per rekta metodo, de Stano MARČEK. La lecionon ni filmis en Slovakio, dum SES somere de 2008, gvidis ĝin Stano mem. La libroprezenton vi povas legi ĉi tie kaj vidi la aliajn 34 diverslingvajn versiojn ĉi tie : Ni scias ke en multaj kursoj oni uzas la materialojn kaj ŝatus legi ĉi tie pri la spertoj de la kolegoj. Ni invitas la aŭtoron mem sekvi la diskuton, komenti…

 • Bona lingvo - bona esperantisto

  - January 27, 2011
  Cyrille Hurstel intervjuis Katalin pri la Referenckadro kaj KER-ekzamenoj La filmado okazis en Saarbrücken (DE), dum NR, fine de decembro 2010. La muntadon pretigis Cyrille Hurstel. Pri la ekzamenoj vi trovas informojn en la ekzamenpaĝo ĉe http://edukado.net/ekzamenoj/ker/ La filmon vi povas spekti ĉi tie :

 • Edukado.net ekde nun ankaŭ en Facebook

  - January 15, 2011 - 1 comment
  Ni informas vin ke ekde la 12a de januaro edukado.net havas propran surfacon ankaŭ en Facebook (Vizaĝlibro). Ni realigis aperon tie, por plifaciligi la atingon kaj sekvon de nia laboro al tiuj membroj, kiuj uzas tiun popularan retejon. La aliĝo al Facebook krome ebligas plilarĝigi la konatecon de la nia paĝaro, akiron de novaj membroj, rapidan atingon de larĝa celgrupo okaze de aranĝoj, kampanoj. En la vizaĝlibra paĝo de edukado.net estas listigitaj ĉiuj gravaj eventoj kaj kontribuaĵoj de la…

 • 70 pedagogoj en la PANTEONO de edukado.net

  - December 16, 2010
  Anonco de la paĝaro edukado.net: http://edukado.net/novajhoj?id=82 ------------ Antau 9 jaroj, la 15an de decembro 2001 estis lanĉita la unua versio de nia retejo. La 3an de oktobro, danke al ch. 250 subtenantoj kaj mondonacintoj ni lanĉis la tutnovan version de la paĝaro. Kvankam ĝia finkonstruado ankoraŭ daŭros dum kelkaj monatoj, baze ni jam povas liveri ĉiujn gravajn servojn. La retejo momente havas iom pli ol 2400 membrojn el 110 landoj. El inter ili ĉ. 1800 realighis aŭ havas akti…

 • Intervjuo kun Katalin en la Ĉina Radio

  - November  6, 2010
  La Esperanto-Redakcio de Ĉina Radio Internacia pretigis longan intervju-materialon kun Katalin Kováts, redaktoro de edudako.net. La unuan parton de la intervjuo oni dissendis tutmonde la 6-an de novembro,. Ĝi aŭskulteblas ankaŭ en la retejo de la redakcio. Edukado.net havas jam 50 ĉinajn membrojn, sed espereble tiu programo altiros pli da ĉinaj samideanoj al la paĝaro. Se vi deziras aŭskulti la programon, vi atingas ĝin de la E-Klubo de la Ĉina Radio Internacia.

 • Arkivo de DIPLOMLABORAĴOJ

  - October 17, 2010 - 1 comment
  La redaktoro de http://www.edukado.net informas ĉiujn, ke en la ĵus lanĉita retpaĝo aperis tutnovaj funkcioj kaj servoj. Unu el la plej gravaj novaĵoj estas la lanĉo de la sekcio ‘ Diplomlaboraĵoj ’. La celo estas kolekti informojn pri la sciencaj verkoj, kiujn oni dise en la mondo faris je studfina periodo en universitato aŭ altlernejo pri esperantologiaj au interlingvistikaj temoj en Esperanto au en alia lingvo. Jam komenciĝis la kolektado de la informoj kaj specimenoj per la e…

 • Lasta mesaĝo de la malnova edukado.net

  - October  3, 2010 - 5 comments
  Jen la lasta mesagxo de la redaktoro, je kelkjaj minutoj antaux la fermo de la nuna edukado.net. Kiel vi scias, ni jam de pli ol unu jaro laboras pri la rekonstruo de la pagxaro kaj nun venis la momento, kiam ni povas transiri al nia nova loko. Kvankam ne cio pretas, car la vojo estis tre malfacila, la nova retejo estas jam multe pli bona ol la nuna, do, ne valoras atendi gis ni estos transportintaj ĉiun eron. Post eble duonhoro vi ne plu vidos la pagxaron kaj devos atendi ĝis la 3a de o…

 • Triaaĝuloj kun juna elano - trejnsemianrio en Pollando

  - June  1, 2010
  La saman artikolon kun pli da fotoj vi povas elŝuti ĉi tie . En la kadro de la Partnera Projekto „Lernado dum la tuta vivo” de GRUNDTVIG-programo 2009-2011 (subtenata de la Eŭropa Unio kaj organizita de PEA, E@I kaj ICH kun la partopreno de http://www.edukado.net kaj ILEI), Katalin Kováts, redaktoro de edukado.net, gvidis tutsemajnan intensan programon inter la 22a kaj 29a de majo 2010 por entute 28 polaj kaj slovakaj partoprenantoj de la projekto. La programo okazis en sudpollanda Ryt…

 • Aĉeteblas la filmo pri la instrucela rondvojaĝo de Heidi en Indonezio

  - May  3, 2010 - 7 comments
  Pretiĝis kaj ankaŭ aĉetebla sur DVD la filmo, raportanta pri la instrulaboro de Heidi en Indonezio. Per la aĉeto vi povas subteni la duan instruvojaĝon de Heidi. Pri la detaloj bv. legi la ANONCON. Vi trovos la retan version de la filmo en la Filmejo de edukado.net . Bonan spektadon! ----------------------------------------------------------------- En tri antaŭaj numeroj de Esperanto en Azio (numeroj 60, 61 kaj 62 - vidu http://www.kaem.org…

 • Forpasis Ferenc Jáki - Kondolencpaĝo

  - April  1, 2010 - 4 comments
  D-ro Ferenc Jáki (16. 11. 1919--26. 03. 2010.) honora membro de UEA kaj HEA, Cseh-instruisto kaj membro de la hungara ekzamenkomisiono, la karmemora 'Feri Bácsi' de multaj hungaraj esperantistoj. La adiaŭa ceremonio de 'Feri Bácsi' okazos la 10-an de aprilo (sabate) je la 11-a horo en la romkatolika preĝejo Sankta Miĥaelo en Érd-Ófalu. Ĉe speciala memorloko oni povos meti malgrandajn florkronojn, prefere opajn florojn aŭ malgrandajn florbukedojn. La tombo de la cindroj estos Danubo -- ĉe…

 • Forpasis Maŭro La Torre (1946-2010)

  - April  1, 2010 - 18 comments
  La 25an de marto, malfruvespere, pro nekuracebla malsano mortis en roma malsanulejo Mauro La Torre, eksa prezidanto de ILEI, akademiano, konata esperantologo kaj aktivulo en instruaj medioj. La novaĵo ankoraŭ peze plenigas nian koron, paralizas manon kaj cerbon listigi la faritaĵojn kaj meritojn, verki oficialan nekrologon. Nun estas la temp' por plori, memori, kondolenci. Ni al ni ĉiuj kaj al lia kara familio, karaj edzino kaj filino Laŭra, 15-jara denaska esperantistino. 27a de ma…

 • Informoj pri la KER-ekzamensesioj en 2010

  - April  1, 2010
  Ni kun ĝojo infomas vin ke en la sekvaj monatoj okazos pluraj sesioj de la novtipa ekzamensistemo de UEA-ITK. La plej proksimaj datoj por 2010 estas: 9-10 de aprilo B1-B2-C1 St. Andreasbergben - Germanio Kadre de PSI 6an de julio 2010 B1-B2-C1 Slovakio, Uso…

 • Unuaj paŝoj de la Esperanto-kulturmanaĝeroj

  - March  9, 2010 - 1 comment
  En la suda parto de Hungario, en la universitato de Szeged [seged] en septembro 2010 ekos faka formado de organizantoj de Esperanto-eventoj. La lingva preparo de la studontoj komenciĝis jam nun, fine de februaro. En la studprogramo de la Andragogia Instituto de la Universitato de Szeged montriĝis eblo je universitatnivela trejnado de Esperanto-kulturmanaĝeroj. La nova studformo estas unujara, oficiala universitata kursaro. En la tria studjaro de la Andragogia Fako unu gr…

 • SONNABEND, Helmut: Esperanto: lerneja eksperimento

  - November 24, 2009 - 6 comments
  Raporto kaj analizo pri eksperimenta instruado de Esperanto en Eŭropo. En la jaroj 1971-1974 ILEI organizis Pedagogian-Didaktikan eksperimenton (1-a regiono) kun 2 klasoj el Bulgario, 9 el Hungario, 5 el Italio, 6 el Jugoslavio kun lanĉo de paralelaj ne-esperanto-klasoj por pruvi ke la lernado de E-o havas pli altan lernefikon ol la aliaj instruataj lingvoj. Meze de la sepdekaj jaroj, tuj post la finiĝo de la supre menciita eksperimento novaj politikaj leĝoj pri instruado en pluraj landoj ebl…

 • MIRINFANO - metodika klarigo kaj demandoj pri la filmitaj lecioneroj

  - November 11, 2009 - 6 comments
  Nomo de la ekzerco: Mirinfano Nivelo : komencantoj (A1) Antaŭaj konoj : bazaj biografiaj informoj kiel leksikaj esprimoj, sen gramatikaj klarigoj (Mia nomo estas..., mi loĝas, mi devenas .... , mia profesio estas, mi estas x-jara), numeraloj kelkaj esprimoj kun akuzativo... (mi manĝas bananon, mi ludas gitaron) landonomoj ... afermaj esprimoj: certe, tutcerte, sendube, centprocente, kompreneble ktp (videblaj surmure) Cirkonstancoj : la…

 • Raporto el la elementa lernejo Baiyangshu en Taiyuan-urbo de Ĉinio

  - November 11, 2009
  Karaj gesamideanoj, estas ĝo j inde, ke mi povas partonpreni ĉi tiun seminarion kaj havas ŝancon prezenti al vi la instru adon de Esperanto en nia lernejo, kvankam ni nur estas en la komencanta periodo de nia laboro , kaj ankonraŭ ne ricevis grandan frukt on , temen la estraro de ILEI-Ĉinio donas al ni grandan kuraĝi g on kaj subtenon, ĉi tie mi esprimas al ili koran dankon. Nia lernejo situas en Taiyuan urbo. Antaŭe ĝi apartenis al la Ŝtala Komponio Taiyu an , kaj…

 • Trapasu la novan KER-ekzamenon de UEA!

  - November  6, 2009 - 3 comments
  Ni kun ĝojo informas vin, ke en 2009 jam 102 personoj trapasis sukcese la novtipajn KER-ekzamenojn de UEA-ITK. Bv. vidi la laŭlandan statiskitokon ĉi-sube: http://www.edukado.net/pagina/Novaĵoj/22423//#22780 La plej prokisma ekzamensesio okazos la 29an de decembro , en tri lokoj, dum NR, IF kaj JES en Germanio kaj Pollando. Ni nun pretigas la ekzamenkalendaron por la sekva jaro. Organizantoj de Esperanto-programoj bv. vidi la indikitajn datojn kaj kontakti Katalin Kováts se ili volas…

 • Des cours d’espéranto à Mulhouse

  - October 30, 2009
  L'Alsace.fr 30 octobre 2009 Neuf élèves seulement pour l’instant, assistent à ce cours dispensé par Edmond Ludwig, prof d’allemand à la retraite. Photo Dom Poirier Depuis la rentrée, la langue internationale est enseignée deŭ heures par semaine, à l’université de Haute-Alsace, à Mulhouse. OAS_AD('Position1'); « Bonan tagon. Cu vi parolas espéranton ? ». À la faculté de lettres, langues et sciences humaines (FLSH) de l’Université de Haute-Alsace, Edmond Ludwig accu…

42 articles in total