Cie Double Un DUOBLE UNU's articles

 • Nova Muzika projekto

  - 2 years ago
  La Kompanoj — RSY
  MUZIKA PROJEKTO : Brel en esperanto La kompanio Duoble Unu ĝojas anonci vin ellaboradon de nova muzika projekto : la KD Brel en esperanto. Komenciĝas dum la Satamikara kongreso en 2004 per amika renkonto inter FaMo, kantisto/akordeonisto, kaj la du membroj de la Kio Duoble Unu, Fransŭaz kaj Patrik (ili ofte koncertis dum esperantaj aranĝoj kaj signis originalajn esperantajn kanzonojn, en la KD Sen lim' ĝis, premiita en la Belarta konkurso 2010). Fulmrapide amikeco naskiĝis kaj sekvis muzika…

 • Brel en esperanto

  - July 25, 2017
  La kompanio denove aktivas en esperantomondo ! Ni helpos la Kompanojn realigi ilian KDon pri la kanzonoj de Jacques Brel en esperanto . Malkovru la projekton, antaŭmendu KDojn, monhelpu la pojekto ? Vizitu la retejon : www.doubleun.com

 • ALVOKO AL ĈENA REAKCIO OR ELIRI EL ATOMENERGIO

  - January 24, 2012
  Alvoko al ĉena reakcio La 11an de marto 2012, kune reagu ni por eliri el atomenergio. Per grandegaj francaj rimedoj, atoma lobio lancis gravedan atakon por diskrediti atomenergio en Francio. Por malebligi konteston de nia energia sistemo dum la venontaj balotoj, la komercaj representantoj de nukleaj industrioj multobligas siajn interventojn en la amsinformiloj (n ?). Je la 11a de marto 2011 komencis la terura atoma katastrofo de Fukuŝima. Hodiaŭ, la tratranŝitaj reaktoroj plu endanĝeriga…

 • Ĉena reakcio por eliri el atomenergio

  - January 24, 2012
  La 11an de marto 2012 okazos grava evento en Francio, precize en Rodana Valo, inter Liono kaj Avinjono : humana kateno por eliri el atomenergio. Mi invitas vin viziti la retejon : chainehumaine.org , kaj trovi tien ĉiujn informojn, kaj promesas al vi traduki la alvokon kiel eble plej baldaŭ ! Ni cxiuj estas koncernataj, ni estas la futuro kaj gravas pripensi kiun estonton ni deziras ! Franswaz

 • Nova Kdisko de la Kompanio Duoble Unu

  - November  7, 2010
  Jen ! La nova kdisko estas finpreta, sendita al presejo, kaj ĝi aperos la unuan de decembro. Ni organizis antaŭmendon por kolekti monon. Se vi mendas kdojn antaŭ la 30a de novembro, vi helpos nin kaj pagos malpli ol post la unua de decembro ! Vidu la antaŭmendoŝildo : Kaj aŭskutu eltiraĵojn de ĉiuj pecoj sur nia retejo : http://www.doubleun.com Kvankam ĝi estas plej parte franclingve vi trovos ĉefajn informojn en esperanto. Bonan malkkovron ! Franswaz

 • Nova aventuro

  - August 29, 2010 - 1 comment
  Mi partoprenas al la "karavano de la vaganta azeno". Temas pri trisemajna aventuro en mia regiono ( Dromo, suda francio). Ni estas deko da artistoj, el diversaj fakoj. Ni iras de vilaĝo al vilaĝeto laŭ la ritmo de la azenoj ( kiu povas esti ege rapide, precipe kiam vi estas laca, ke via dorssako estas peza kaj ke la suno brilegas kaj varmigas la vojon kaj aeron !), ĉiujn du tagojn (plimalpli) ni proponas spektaklon-renkontron, foje rekte en farmobieno, kaj foje en publika spaco ( kastelo, tende…

 • Retejo de nia kompanio

  - March 24, 2010 - 1 comment
  Saluton al ĉiuj ! Mi malofte aperas en ipernitypaĝojn pro profesiaj kaj familiaj kialoj, sed ne forgesas esperanton kaj esperantistaron... Grava novaĵo, kvankam nuntempe interesanta precipe francligvanojn : mi kreis retejon de la Kio Duoble Unu ! Bonvolu viziti ĝin (estas tamen unu paĝo en esperanto, baldaŭ sekvos aliaj) : http://sites.google.com/site/ciedoubleun bonan novan jaron laŭ irana kulturo, kaj tera ritmo, bonan printempon ! plej amike, Fransŭaz'

 • Ora monato tra Finnlando

  - November 14, 2008
  O RA MONATO EN FINNLANDO Dum septembro 2008, «Ranskalainen pelimanni» (franca folkmuzikistino) havis revan vojaĝon dank'al EAF kaj siaj finnaj geamikoj. Mi vizitis 7 urbojn kaj 2 kamparajn areojn ; mi koncertis 13 fojojn : plejparte publike, en Turku, Pori, Tampere, Uudispira kaj Vesanto. Mi ankaŭ akordionumis dum kafopaŭzo de seminario pri maljunuloj kaj kulturo en Rauma. Ĉiufoje publiko apreciis la proponitan vojaĝon tra la mondo pere de lingvoj kaj muziko (14 lingvoj inter kiuj esperant…

 • Finlanda turneo

  - September 25, 2008
  Vi povas spekti alian koncerteron en la paĝo de Brilanto: Robert filmis ĝin dum la vespero de la loka flokklubo en Pori. Estsi ege agrabla vespero. Mia vojaĝo bonege daŭras. Mi koncertas kaj vizitas kaj babiladas kun ĉarmaj geesperantsitoj kaj ĉarmaj finnoj, ĉu en la angla, ĉu en la rusa, kaj eĉ iomete en la finna !! Nu mi nur scias kelkajn vortojn, aŭ frazerojn, sed tamen mi fieras pro tio, kaj finnoj aprecias miajn klopodojn. Estas bela lingvo kaj plaĉas al mi lerni ĝin. Mi plurfoje ludis…

 • Vojaĝo tra mirlando

  - September 16, 2008 - 3 comments
  Mi alvenis en Helsinki la 5an de septembro; tie akceptis min Päivi kaj komencis neforgesebla vojaĝo... Mi koncertas kaj turistumas. Mi jam vizitis la jenajn urbojn : Espoo, Helsinki, Turku, Rauma, Laitila, kaj Pori. Ĉie akceptas min kaj zorgas pri mi ĉarmaj kaj afablaj geesperantistoj. Mi lernas pri la landa historio, lernetas la lingvon, plu malkovras la tradician muzikon: Ĉitie, muziko estas ege grava afero, kaj svarmas elstaraj muzikistoj. Vi povas legi pli kompletan artikolon pri la konc…