Oni diras, ke ĉiutage oni devas manĝi unu pomon pro la fero kaj unu bananon pro la kalio. Kaj ankaŭ unu oranĝon pro la C-vitamino kaj duono de melono por plibonigi digestadon, kaj unu tason da verda teo sen sukero, kiel prevento kontraŭ diabeto.
Ĉiun tagon oni devas fortrinki du litrojn da akvo ( kaj poste ĝin forpisi, kio postulas duoble pli da tempo ol trinkado mem).
Ĉiutage oni devas trinki activion aŭ alian johurton, por ne havi L.Casei Defensis, kaj kvankam neniu scias kia fekaĵo tio estas, evidentiĝas, ke se ĉiutage vi ne manĝos unu kaj duonon de melono, vi komencas vidi homojn malklare.
Ĉiutage prenu unu tablojdon da aspirino por malebligi korinfarkton kaj unu kalikon da ruĝa vino samcele, aldone unu kalikon da blanka vino, bona por la nerva sistemo. Kaj unu bieron, mi ne plu memoras pro kio. Se vi fortrinkos ĉion ĉi kune kaj ne tuj vi ricevos cerbohemorargion, ne paniku. Ĉio antaŭ vi ...
Ĉiutage oni devas manĝi celulozon. Grandegajn porciojn de celulozo. Oni devas manĝi ses ĝis okfoje tage, kompreneble facile digesteblajn pladojn ne forgesante pri detala maĉado, ĝis cent fojon la ĉiun bŭplenon. Kiel mi kalkulis por la manĝado vi bezonas ĉirkaŭ kvin horojn.
Post ĉiu manĝado oni devas lavi dentojn, tio signifas, ke post johurto kaj celulozo – dentojn, post formanĝo de pomo – dentojn, post banano – dentojn ... Pli bone estus pli frue pligrandigi banĉambron kaj meti radion en ĝin, ĉar inter akvo, celulozo kaj dentoj vi pasigos tie sufiĉe multe da tempo.
Oni devas dormi ok horojn kaj sekvajn ok labori, plus kvin horojn, kiujn vi bezonas por manĝado, tio faras sumon dudek unu horojn. Se ne renkontos vin io neatendita restas al vi tri horojn. Statistike ni rigardas televidon tri horojn tage. Nu, bone ne plu vi povas tion fari, ĉar ĉiutage oni devas promeni almenaŭ duonhoron (laŭ mia sperto – pli bone estas reveni post 15 minutojn, ĉar alie el tiu duonhoro fariĝos unu horo!).
Oni devas zorgi pri amikoj, ĉar ili estas kiel plantoj, oni devas ilin ĉiutage akvumi, eĉ kiam vi foriras ferii, mi supozas. Krome, oni devas esti bone informitaj, do oni devas legi almenaŭ du ĵurnalojn kaj unu artikolon el semajngazeto, por kompari la informojn. A! ĉiutage oni devas aktivi sekse, sed sen rutino, oni devas esti kreema kaj pionira, renovigi senton de seksdeziro. Tio postulas tempon. Kaj kio se ni volas praktiki tantrajn seksrilatajn! (Tantra seksrilato signifas spiritan kaj korpan kuniĝon)
(Cele memorigi: post ĉiu manĝo ni lavas dentojn!)
Fine laŭ miaj kalkuloj mi bezonas 29 horoj por diurno ...
Unusola solvo, kiun oni povas konsideri, estas fari kelkajn agojn samtempe, ekzemple: vi prenas duŝon sub malvarma akvo kun malfermita buŝo, tiamaniere vi glutas du litrojn da akvo.
Forlasante banĉambron kun la dentobroso en la buŝo, vi praktikas la tantran seksumadon kun sia partnero, kiu intertempe rigardas televidajn elsendojn kaj rakontas al vi kio okazas sur la ekrano. En la tempo kiam vi brosas la dentojn, vi havas ankoraŭ unu manon liberan? Telefonu al amikoj!!! Kaj al gepatroj!!! Fortrinku la vinon (post telefonparolo kun la geaptroj tutcerte tio estas bonvena).
Uff ... Se restis al vi ankoraŭ du minutojn, sendu tiun tekston al la amikoj (kiuj oni devas akvigi kiel plantojn). Kaj nun mi jam vin lasas, ĉar kun johurto, duono de melono, biero, la unua litro da akvo kaj la tria manĝado kun celulozo, mi ne plu scias kion fari, sed mi urĝe bezonas necesejon. Ho, mi kunprenos la dentobroson ...
Se mi pli frue sendis al vi tiun tekston, pardonu, certe atakas min jam Alzheimer-malsano, kiun mi ne evitis malgraŭ apliko de tiom da preventaj rimedoj ...