Natura Metodo

 

            Mi eniras la aĝon, tiun ĉi „strion de ombro“, kiam la viro komencas mediti pri sia sano. Kvankam ankoraǔ mi ne estas en tia stato, ke la homo vekiĝante matene konstatas: nenio min doloras, do certe mi ne plu vivas. Ne, ankoraǔ mi ne atingis tian staton, mi esperas ... Sed miaj samaĝaj amikoj iel pli kaj pli ofte komencas paroli pri la sano, sana nutrado, sana vivmaniero, la bezono fini kun fikutimoj ktp. Unu ĉesas trinki akvon fluanta el krano kaj eĉ por supo li uzas likvaĵon el la plasta botelo subskribita „Oligocena Akvo”, la alia sporte kuras, ankoraǔ alia  manĝas nur ruĝkoloran manĝaĵon, por dum la sekva monato manĝi nur la verdkoloran.

            Estas io, kio maltrankvilas min en tiu ĉi zorgo pri propra sano kaj verŝajne mi jam scias kio ĝi estas. Se mi aplikus al mi ĉiujn sanigajn dietojn kaj aliajn reĝimojn servantaj al plilongigo de la vivo, mi devus  vivi proksimume 300 jarojn. Mi supozas, ke eĉ vivante tiom longe, ne ĉiujn rimedojn plilongigantaj la vivon, konsilojn de dietspecialistoj kaj aliajn rekomendojn pri la sana vivmaniero mi scipovus kaj sukcesus apliki.

            Ni konsideru ekzemple la kuradon. La usonaj sciencistoj esplore kalkulis, ke probable la homo, kiu sporte kuras, vivas nur tiom pli longe, kiom da tempo li dediĉis al la kurado. Se estas simile kun aliaj sanplibonigantaj rekomendoj, do mi dankas. Mi ne profitos. Ni prenu ekzemplon de dietoj; se oni rekonos sufiĉan nombron da dietoj, oni povas konkludi, ke oni povas manĝi aǔ ĉion manĝeblan aǔ nenion.

            Do mi konceptis jene: estas plej bone, se mi praktikos Naturan Metodon. Tio signifas: mi aplikas ĉiujn supre menciitajn rekomendojn, eĉ ankoraǔ pli da ili, sed ne perfortante mian personecon, devigante min al nenio. Mi kuras, kiam mi ien rapidas aǔ postkuras ĵus ekveturantan buson. Se mi havas apetiton por fritita viando, sed ĝi ne estas  ĉimomente en la restoracia menuo, mi manĝas ovojn aǔ salatojn. Se io falas suben, mi kliniĝas por ĝin suprenigi. Se oni verŝas al mi en la glason, mi trinkas, ĉar ne decas rifuzi, eĉ se tio ne estas la „Oligocena Akvo“. Se mi deziras fumi, mi fumas, escepte ke malplenas mia cigaredskatolo.

            Laǔ la Natura Metodo, kiam venos ĝusta tempo, mi kompreneble mortos. Tiuj, kiuj ne aplikis la Naturan Metodon ankaǔ mortos, sed ili mortos pli sanaj.

            La vivo povas esti kaǔzo de multaj danĝeraj malsanoj!

            Primeditu! – elekto apartenas al vi.

 

 

 

 

Du lastaj frazoj ŝerce imitas la surskribon sur cigaredskatoloj: “La fumado estas kaǔzo de multaj malsanoj – la elekto apartenas al vi” (La elekto ĉu fumi aǔ ne fumi).

           

Tiu artikolo aperis en la revuo “Politiko”, tre serioza revuo, tamen de tempo al tempo aperas ŝercaj artikoloj aǔ primokantaj troan (blindan) subordigon al diversaj modoj.