Mi atendas leteron de Vi ... tie suno

Kaj mar' kun vi parolas ... Ĉe mi - pluv' konstanta

Soleco, nuboj, arboj velkantaj, aŭtuno ...

Hodiaŭ - tag' serena, sed sun' sopiranta ...Antaŭ ol Vi elsendos leteron - en florojn

Ĝin metu, ĉar ĉi tie floras nenia ...

Ĝin sorbigu proksimo Via, sunodoroj,

Aŭ portu ĝin dum horo en falda rob' Via ...Kaj paper' estu blua ... Ĉar eble ekstere

Ree malgajaj nuboj pendos senespere

Kaj kiam leter' venos - pluv' ploros enua ...Plendos arboj velkantaj kun ĝem' senkonsola,

Kaj mi ... mi tra fenestro serĉos eble, sola,

Sur ĉielo peceton da lazuro blua ...Aŭtoro: Leopold Staff; tradukis alia poeto: Julian Tuwim