... nur parte.... kiun mi elektis ne por kamufli min, sed esprimi tion, kion mi trovas grava  por montri el mi. La okulojn, kiuj rigardas iom zorgeme al la futuro, sed kun espero kaj kredo. Kun lumetoj de sopiro, ĉiama al beleco, boneco, gajeco... kun atento streĉa pri la ĉirkaŭo, kun la emo ekagi, aŭdace,  sed kum ioma timeto... sed honeste, fideme, sincere. Kun amo sentema, naiva.... al ĉiuj, kiuj tion akceptas! Bonvenon!