Kian programon por esperantistoj en DuaVivo, ke ilia „restado” ĉi tie estu interesa, kaj ili sentu ke vere valoras viziti tiun virtualan mondon almenaŭ por partopreni la aranĝojn okazigitajn speciale por ili.

Kun tiuj pensoj kaj zorgoj mi alfrontas ĉiam, kiam mi kompilas la programojn… ĉu ili estos sufiĉe interesaj, allogaj? Ĉu ili helpos evoluigi la parolkapablon de lernemuloj, aŭ kontentigas la parolemon de tiuj, kiuj ne havas alian eblon? Ĉu tiuj programoj povos – eĉ se ne anstatŭigi – almenaŭ kompenci parte la mankon de realaj kongresoj, klubvesperoj, renkontiĝoj?

Aliflanke foje mi amare rimarkas, ke se iu „samideano” abrupte ekhavas la emon aŭ scivolemon enretiĝi, tuje tiu pretendas iun bonkvalitan prelegon aŭ viglan interparoladon kun kelkaj esperantistoj, kaj se tio ne sukcesas, ĉagrenite li aŭ ŝi retiriĝas kun la ne-ŝanĝebla opinio, ke DuaVivo estas teda, la esperantistoj malmultas, kaj entute ne valoras partopreni en la tiea agado… Mi ja devis esprimi miajn sentojn „uverture” al la printempa programo.

Do – ni rigardu, kio povos interesi nin.

Certe lingvokursoj – jam 3 ĉiusemajne. Kiuj regule vizitas Esperanto-Landon, jam scias, ke ĉiulunde okazas la tre altkvalita kurso por progresantoj de Lariko, ofte pri prezento de literaturaj verkoj, kun spico de gramatikaj konoj de tempo al tempo. La tre vigla, interesa kurso de Triksi okazas merkrede, plej ofte por komencantoj, sed la nivelo varias laŭ la bezonoj de la partoprenantoj. Ekde la jarfino de la lasta jaro aldoniĝis kurso por tut-komencantoj, kiu okazas marde, kaj kiun gvidas mi – Dorina.

La Vendredaj Babilrondoj donas bonan okazon por evoluigi parolkapablon – senstreĉe – aŭ, nur „kafklaĉi” pri io kaj tio, esperantlingve. Konsilinde estas akiri (bonkvalitan) teknikan aparaton por vere ĝui kaj eluzi tiun eblon, ja ankaŭ la bonkvalitaj ne kostas tre multe. Angle (kaj multlingve) tio nomiĝas „headset”, tiel oni komprenas vin en ajna tiaspeca vendejo – fakte ĝi estas kap-aŭskultilo kun aldonita mikrofono.

Ne forgesu – printempe okazas ankaŭ nia Jarkunveno, la ĉi-jara estos jam la tria en nia nova tereno. Via partoporeno en la Jarkunveno estas nepre dezirata, eĉ… Tiuj, kiuj agadas en la virtuala Esperantio povas elturniĝi, nur se konas vian opinion, kaj ĝuas vian apogon. Jes, ankaŭ la financan. Nun ankoraŭ ne estas tute definitiva ties dato – sed la Jarkunveno verŝajne okazos iun lundon, anstataŭ la kutima kurso, por ke kiel eble plej multaj povu partopreni ĝin.Mi antaŭĝojas aŭskulti kaj aŭskultigi du prelegojn: Camille Orfan levos la demandon „De kie kaj kien la bretona kulturo”, al kiu li donos respondon kun la helpo de bretonaj feinoj, koboldoj kaj ŝorcitaj ŝtonoj – li aldonis, ke li ja bezonos potencon de petolemaj koboldoj kaj kuraĝaj kavaliroj de la ronda tablo…Kaj ni povos plezuriĝi je la perloj de la rusa poezio, en esperantlingva traduko, realigota de Fajro Viatruso kiu jam donacis al ni memorindan vesperon per prezento de la mirinda Apudmara regiono en Ruslando.

Kun Babilonto ni preparos por vi surprizon: Ekspozicio de akvareloj (Joséphe – la artisto estas same esperantisto). Ni starigos tridekon da bildoj el la delikate kolorigitaj pejzaĝoj, floroj, ktp, en la regiono de Babilonto kaj Dorina. La inaŭguro okazos la 5an de marto – do, baldaŭ: eluzu la okazon vidi ne nur la bildojn, sed ankaŭ konatiĝi kun la artisto.

Cetere – la regiono de Babilonto kaj Dorina donas plian scenejon al esperantistoj por renkontiĝi. Kiel ankaŭ al plia „sporta” evento, al virtuala futbalmatĉo. En aprilo ni instalos taŭgan futbalplacon, kie vi trovos ankaŭ pilkon. Kaj ni okazigu virtualan maĉon inter 3 – 4- membraj grupoj!

La granda tabulo kun la datoj kaj tempo estos baldaŭ starigita en Esperanto-Lando, kaj pri detaloj vi ĉiam trovos informon ĉi tie, en Wordpress – aŭ, antaŭ la aranĝo mem, en grupmesaĝoj de grupoj Esperanto kaj Esperanto-Komunumo.Kaj nun – estas jam nur VI, kiu per la partopreno riĉigas nian programon!