- la 5-an de marto Reinhard Haupenthal el Malauène (Francio) sendis al ni la jenajn gazetojn: "La Sago" (5/2013) kaj "Aŭstria Esperanto-revuo" (n-roj 3/1965, 2/1956, 5-6/1958, 9/1958, 10/1958), kaj la broŝuron "2002-2011 - Pripaca pensado 10 jarojn longa".

- la 5-an de marto David Ryan el Nov-Zelando sendis al ni la gazeton "Esperanto teacher" (numeroj 135, 166, 168 kaj 169) el la postlasaĵo de forpasinta nov-zelanda esperantistino Gwenda Sutton.

- la 12-an kaj 13-an de marto David Ryan el Nov-Zelando sendis al ni (el la postlasaĵo de Gwenda Sutton) la gazetojn "American Esperanto Magazine" (n-ro 1-2/1964), "Aŭstria Esperanto-revuo" (n-roj 4-6/1975, 1-3/1983, 1-3/1984, 4-6/1989, 7-9/1990), "Boletin" (n-ro 304, 306), "La Brita Esperantisto" (n-roj 670, 684, 697, 699, 704, 708, 709, 710, 743, 744, 745, 895), "La dua jarcento" (n-ro 2/1993), "Esperanto aktuell" (n-ro 1/1987), "Esperanto en Azio" (n-roj 15, 19, 20, 21), "Esperanto teacher" (n-roj 125, 130, 132, 134, 150), "Eventoj" (n-roj 22, 23, 29, 30, 31),"Fonto" (n-ro 5/1975), "Internacia agrikulturo" (n-ro 97), "Internacia Esperanto-Muzeo" (n-ro 144), "Junularo" (n-roj 68, 71, 72, 73, 87), "Kolektanto" (n-roj 2/1982, 2/1984), "Kooperativa stelo" (n-ro 3/1986), "La Revuo Orienta" (n-ro 12/1992), "La skolta mondo" (n-ro 4/95-1/96), "Svisa Esperanto-revuo" (n-ro 1/1989), "Speciala cirkulero" (jaro 1987), "La Verda Lupeo" (n-roj 156, 157, 159, 161) kaj la broŝurojn "La Migrado de la Maorioj de Nov-Zelando" (Brian Fox), "La Maorioj de Nov-Zeando" (Brian Fox), "Tri Historioj de Katherine Mansfield", "Yumeiho Terapio (diina masaĝo)" (1 kaj 2), "Esperanto and international language problems: a research bibliography" (H. Tonkin), "Taglibro de kongresano" (Vilho Setälä), "La Wennergren'a sensencaĵo", "Pri landnomoj", "Lincoln, la najlo kaj la regno" (J. de Paiva Netto) kaj "Propono por Interetna Vortaro de Ordinara Esperanto" (Lawrence Mee).

- la 29-an de marto Ivanka Seleš el Đurđevac donacis al ni la lernejan gazeton "Mali Virovec" (Elementa lernejo Virje), n-ro 54 kiu enhavas plenkoloran artikolon "Esperantist u našoj školi".

- la 31-an de marto Internacia Fondaĵo "Padme" el Les Monts-de-Corsier (Francio), sendis al ni la librojn "Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga", "La jogo de nutrado", "Sub la signo de la Kolombo: paco regu", "Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko" kaj la broŝuron "Feliĉu, eblas!".