- La 3-an de februaro Dijana Muhvić el Đurđevac, sendis al ni du fotojn pri la tombo de esperantisto Izidor Rižnar en la loka tombejo de Đelekovec, kaj tri fotojn el la ekspozicio "Ni revenas al 1930-aj", kiun organizis la Urba muzeo de Koprivnica okaze de Nokto de muzeoj la 31-an de januaro 2014. Sur la fotoj videblas slipoj rilatantaj la Esperantajn eventojn en Koprivnica dum 1934 kaj 1935.

- La 4-an de februaro Universala Esperanto-Asocio el Roterdamo (Nederlando), sendis al ni la bultenon "Esperanto en Afriko" n-ro 21 kaj "Superrigardon pri la Afrika Agado de UEA en 2013".

- La 8-an de februaro Nicole Else el Aŭstralio sendis la foton n-ro F-1889, kiu prezentas la Zamenhofan portreton desegnitan de ŝia patrino Lillie Giloteaux.

- La 9-an de februaro Dijana Muhvić el Đurđevac donacis al DEC du ekzemplerojn de la gazeto "Vendi" (gazeto por kulturo, historio kaj socia vivo de la vilaĝo Đelekovec), respektive la numerojn 8/2001 kaj 15/2002, en kiuj troviĝas du artikoloj pri Esperanto: "Promjena naziva škole" kaj "Klub esperantista u Đelekovcu u vrtlogu starojugoslavenskog terora i diktature kralja Aleksandra Karađorđevića" (aŭtorita de Hrvoje Petrić).

- La 12-an de februaro Ljubica Sedmak el Pomer sendis al ni du siajn originalajn ampleksajn Esperantlingvajn studojn: "Matematiko de velnavigado" (17 paĝoj, ilustrita) kaj "Pri malnovaj kantoj en regiono ĉirkaŭ monto Uĉka (plej norda Mediteraneo" (28 paĝoj kun notoj).

- La 27-an de februaro atingis nin kelkaj kovertoj senditaj de nov-zelandaj esperantistoj, en kiuj troviĝis la jenaj gazetoj: "Penseo" (n-roj 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54), "Sennaciulo" (n-roj 943, 1063), "La Espero - Svenska esperantotidningen" (n-ro 1/1983), "Kulturaj Kajeroj" n-roj 2/1991, 3/1991), "La ondo de Esperanto" (n-ro 3/2001), "Kvieta mateno" (n-roj 1, 2, 4, 5, 6), "Bulteno de Interrilata centro internacia de la esperantistaj kampadistoj" (n-ro 51) kaj la protokolo de la 50-a Kongreso de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio (1985). Ĉiuj materialoj venas el la postlasaĵo de forpasinta nov-zelanda esperantistino Gwenda Sutton. La sendon prizorgis David Ryan.

- La 28-an de februaro el la postlasaĵo de Gwenda Sutton el Nov-Zelando ni ricevis la jenajn gazetojn: "The British Esperantist" (n-roj 677, 707, 718, 783), "La Revuo Orienta" (n-ro 2/1988) kaj "Esperanto Teacher" (n-roj 171, 172, 173, 174). La sendon prizorgis David Ryan.