Fine de 2013 DEC eldonis la broŝuron "Dokumenta Esperanto-Centro 2010-2013" kiun vi povas mendi (en papera aŭ elektornika formo) ĉe nia adreso (vidu ĉi-sube), aŭ elŝuti ĝin ĉe:
www.ipernity.com/doc/dokumenta.esperanto.centro/29923199

La jaron 2014 Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) proklamis "La DEC-ida jaro". Dum ĝi ni planas maksimume engaĝiĝi por sisteme eltrovi kaj kolektadi Esperantaĵojn, ĉu ĉe vivantaj esperantistoj, ĉu ĉe la familioj de niaj forpasintaj samideanoj, ĉu ĉe neesperantistoj, aŭ je kiu ajn alia maniero. Per tio DEC plenumas sian originan taskon: kolekti kaj konservi la heredaĵon de la Esperanto-movado por postaj generacioj.


Jam delonge la membroj de DEC revas pri aparta domo por la kolekto. Ĉu ni
sukcesos en 2014 fari almenaŭ ian progreson al tiu celo? Kompreneble, multaj aferoj dependas de disponeblaj financoj, sed pli ol tio bezonatas la konscio, ke ni faras ion utilan. Se ni ĉiuj finance subtenus per malgranda sumo la projekton kiu jam estas reala frukto de nia laboro, ni baldaŭ havus ne nur stokejon de nia valora historia materialo, sed ankaŭ esplorcentron, legejon kaj renkontiĝejon por niaj aranĝoj.

Se vi volas finance subteni nin, bonvolu uzi la konton de DEC:

HR5023600001102158381


Se vi volas kontribui per Esperantaj materialoj, bonvolu sendi ilin al:

Dokumenta Esperanto-Centro
Bana Jelačića 138A
HR-48350 Đurđevac Kroatio


Se vi volas skribi al ni, uzu nian retadreson:
dec.kroatio@gmail.com