- la 2-an de januaro Elda Doerfler el Triesto, sendis al ni la pdf-an eldonon de "TEA-bulteno" n-ro 1-2 (januaro-februaro)/2014.

- la 2-an de januaro Davor Grgat el Split, sendis al ni kopion de artikolo "Esperantisti zovu na tečajeve jezika", kiu aperis en "Slobodna Dalmacija" la 23-an de decembro 2013.

- la 3-an de januaro Tomasz Chmielik el Świdnik (Pollando) sendis al ni tre valoran "Albumon" de la 8-a Universala kongreso de Esperanto, okazinta en 1912 en Krakovo. Krome, li sendis la pollingvan libron "Ludwik Zamehof" de Walter Żelazny, la bjalistokan historian magazinon "Gryfita" n-ro 19/1999 (kiu enhavas ankaŭ Esperantlingvajn tekstojn pri la historio de Esperanto en Bjalistoko), la tekston "Monodramo en plenumo de Jerzy Fornal" ("La Arlekeno" de Janusz Korczak), kopion de hispanlingva artikolo "Nueva presentación de Zofia y Jerzy" (1988, Buenos Aires) kaj tri numerojn de la gazeto "Esperanto język międzinarodowy" el 1959.

- la 3-an de januaro Tomasz Chmielik el Świdnik (Pollando) rete sendis al ni plurajn siajn tradukojn el la projektoj de "Pola Biblioteko" (Ryszard Kapuściński: "La Imperio" /n-ro 263/, "Ebono" /n-ro 264/, "La imperiestro" /n-ro 261/, "La ŝaĥinŝaĥo" /n-r0 262/, Hanna Krall: "Tie jam estas neniu rivero" /n-ro 209/, "Esti pli rapida ol la Disinjoro" /n-ro 205/, "Hipnoto" /n-ro 206/, "Danco ĉe la fremda nupto" /n-ro 207/, "Pruvoj de ekzisto" / n-ro 208/) kaj de "Pola Literaturo" (Ryszard Kapuściński: "Kirgizo forsaltas de ĉevalo", "Kristo kun karabeno sur la ŝultro", "Ankoraŭ unu vivotago" kaj "La futbala milito").

- la 3-an de januaro Nenad Margetć el Bjelovar donacis al DEC du kopiojn de filmo kaj tri kopiojn de KD kun fotoj faritaj dum Zamenhofa tago en Zagrebo la 13-an de decembro 2013.

- la 4-an de januaro Universala Esperanto-Asocio el Roterdamo (Nederlando) sendis al ni la bultenon "Esperanto en Afriko" n-ro 21.

- la 6-an de januaro Kerstin Rohdin el Svedio, sendis al ni la pdf-version de la gazeto "Ponteto" (Japanio) n-ro 262/2014.

- la 6-an de januaro Tomasz Chmielik el Świdnik (Pollando) sendis al ni kelkajn fotojn, kiujn ni katalogis sub la numeroj F-1876 ĝis F-1880.

- la 8-an de januaro Kerstin Rohdin el Svedio donacis al DEC la numeron 5-6/2013 de "La Espero".

- la 9-an de januaro Bardhyl Selimi el Albanio sendis al ni la tekston "Diplomlaboraĵoj de albanaj studentoje n Bydgoszcz".

- la 10-an de januaro Dragutin Smolić el Paderborn (Germanio) sendis al DEC kopiojn de biografiaj notoj pri Helmar Frank el la libro "Littera scripta manet" (2013)

- la 12-an de januaro Tomasz Chmielik sendis al ni la pdf-version de la 200-a volumo de "Pola Biblioteko" (Andrzey Szczypiorski: "La komenco").

- la 13-an de januaro Marija Jerković el Zagrebo, donacis al DEC la numeron 4/2013 de "Internacia Pedagogia Revuo".

- la 13-an de januaro Zvonko Devčić el Karlovac donacis al ni la jenajn librojn: "Esperanto-vortaro" (Osijek, 1952), "Serbo-kroata-Esperanta vortaro" (Antonije Sekelj, Beograd, 1956), "Reeĥoj - jugoslavia poemaro" (1961), "Međunarodni jezik esperanto" (Dušan Maruzzi, Zagreb, 1955), "Vježbenica za učenje međunarodnog jezika esperanta uz nastavnika (početni tečaj - A)" (Zagreb, 1979), "Esperanto - lernolibro de la Internacia Lingvo" (Zagreba Metodo, Zagrebo, 1983 - 5-a eldono kaj 1987 - 7-a eldono).

- la 14-an de januaro Davor Klobučar el Osijek sendis al ni la foton n-ro F-1881.

- la 21-an de januaro Tomasz Chmielik el Pollando sendis al ni la afiŝojn de la 80-a UK (Tampere, 1995 - 2 ekzempleroj), 60-a kongreso de PEN (Santiago de Compostela, 1993), 89-a UK (Pekino, 2004), 87-a UK (Fortaleza, 2002), 83-a UK (Montpellier, 1998), 73-a UK (Rotterdam, 1988), 81-a UK (Prago, 1996), 39-a IJK (Debrecen, 1983 - 2 ekzempleroj), 86-a UK (Zagreb, 2001), 84-a UK (Berlin, 1999) kaj 2 afisojn "Esperantajn bondezirojn".

- la 21-an de januaro Zvonko Devčić el Karlovac donacis al DEC: la gazeton "Bravo" (n-ro 68, Beogrado 1964), poŝtkarton de la 16-a kongreso de jugoslaviaj esperantistoj (Sarajevo, 1955), dankdiplomon por brigadanoj de junulara esperantista laborbrigado "Anđa Ranković" (1960), dankdiplomon por sturmulo (1962), sportan legitimilon (1961), membrokarton de Esperanto societo Bjelovar (1968), poŝtkarton de la 4-a jugoslavia Esperanto-festivalo (Palić, 1962), du kovertojn (el 1966 kaj 1968), Memorlibron el la 2-a, 3-a kaj 4-a junulara esperantista laborbrigado, kaj foton/poŝtkarton (1960) kun Esperantlingva teksto.

- la 21-an de januaro Dijana Muhvić el Đurđevac donacis fotokopion de artikolo "Esperanto u Podravini" (Podravski zbornik, 1978), fotokopion de artikolo "Promjena naziva škole" ("Vendi", 2001, jaro III, n-ro 8, paĝoj 12 kaj 13), en kiu aperas informoj pri kroata esperantisto Izidor Rižnar (la paĝo 13 fakte estas kopio de "Službenički list" kun personaj informoj kaj foto de Izidor Rižnar).

- la 23-an de januaro Tomasz Chmielik el Świdnik (Pollando) sendis al ni la jenajn gazetojn: "La du steloj" (n-ro 8/1908), "Argentina Esperantisto" (n-roj 162-164/1939), "Juna Esperantisto" (n-ro 9/1908), "Svenska Esperanto-Tidningen - La Espero" (n-ro 10/1934), "Bohema revuo esperantista" (n-roj 4/1909 kaj 1/1910), "Juneco" (n-ro 3/1910) kaj la kompaktdiskojn: "Baghy - tuta verkaro", "Edmond Privat - artikoloj franclingvaj", "Influo de hinda dramarto", "La Arlekeno" kaj "Teatro Espero".