- la 13-an de decembro Saša Pilipović el Kragujevac (Serbio) donacis al DEC la libreton "Dvojnik" (monodramo).

- la 16-an de decembro Gesellschaft für Interlinguistik e.V. el Berlino (Germanio) sendis al ni la numeron 89 (4/2013) de "Interlinguistische Informationen".

- la 17-an de decembro Jasna Jurković el Našice sendis al ni detalan kroatlingvan biografion de esperantisto Gabrijel Divjanović.