- la 4-an de novembro Tomasz Chmielik el Pollando sendis al ni preskaŭ 800 paperajn fotojn el la postlasaĵo de la geedzoj Jerzy Fornal kaj Zofia Banet-Fornalowa, kiujn al DEC afable donacis ilia filino Tamara. En la pakaĵo krome troviĝis: 2 ekzempleroj de "Antoni Grabowski - eminenta Esperanto aganto (aŭtorita de Zofia Banet-Fornalowa), 19 kajeroj de "Israela Esperantisto", "Nova praktika vortaro Hebrea-Esperanta" (Josef Murĵan, 1977), "Esperanto-kurso" (Vilho Setälä, 1954) kaj 4 sonkasedoj.

- la 6-an de novembro Elda Doerfler el Triesto (Italio) sendis al ni la pdf-an version de "TEA-bulteno" n-ro 11-12 (novembro-decembro 2013).

- la 8-an de novembro Zdenka Polašek el Bjelovar transdonis al ni du numerojn de "Karlovački tjednik", kiujn havigis Zvonko Devčić el Karlovac. En la numero 30 (25-a de julio 2013) troviĝa la Esperanto-rilata artikolo "Petodnevna plovidba uz raznovrsne sadržaje" kaj en la numero 32 (la 8-a de aŭlgusto 2013) a artikolo "Sa četiri čamca niz Kupu".

- la 13-an de novembro Reinhard Haupenthal el Francio sendis al ni la numerojn 245 kaj 247 de "SAT-amikaro", kiuj mankis en nia kolekto.

- la 20-an de novembro Raita Pyhälä el Hyvinkää (Finnlando), sendis al ni donace la librojn "Raportoj el Japanio" 15 kaj 16.

- la 28-an de novembro Gesellschaft für Interlinguistik e.V. el Berlino (Germanio) sendis al ni la numeron 20 de "Interlinguistische Informationen" ("Plansprachen - ideengeschichtliche Aspekte).