- la 2-an de septembro Zlatko Hinšt el Zagrebo sendis al ni la retan eldonon de "El fervoja mondo" n-ro 6/2013.

- La 5-an de septembro Viktor Galeski el Prilep (Makedonio) sendis al ni la librojn "Makedona antologio" kaj "Laŭ spuroj de la skribo kaj de la lingvo de antikvaj makedonoj" (2 ekz.).

- la 6-an de septembro Milena Matijašević el la redakcio de la gazeto "Slobodna Dalmacija" sendis al ni kopion de artikolo "Dalmacija je predivna, jedva čekam opet doći!" (aŭtoro Davor Grgat) kiu aperis en la numero de la 1-a de septembro.

- la 13-an de septembro alvenis la libroj menditaj de la LIbroservo de UEA el Rotterdamo (Nederlando): "Kumeŭaua la filo de la ĝangalo", "Mondo de travivaĵoj", "Kolektanto de ĉielarkoj", "Ĝambo rafiki - la karavano de amikeco tra Afriko" kaj "Temuĝin la filo de la stepo" (ĉiuj verkitaj de Tibor Sekelj).

- la 13-an de septembro Ljubica Sedmak el Pomer sendis al ni kopion de la artikolo "Susret generacije i obilježavanje stote godišnjice rođenja Gabrijela Divjanovića, dugogodišnjeg upravitelja Zvjezdarice", kiu aperis en "Čovjek i svemir" n-ro 4 (2012/2013), paĝo 32.

-la 14-an de septembro Zdenka Polašek el Bjelovar havigis por DEC du gazetartikolojn pri Esperanto: "Programu obilježavanja Dana grada pridružuju se i esperantisti", aperinta en "Bjelovarski list" n-ro 260 de la 9-a de septembro 2013 (paĝo 19) kaj "Sabolove pjesme na esperantu", aperinta en "Bjelovarac" n-ro 34 de la 5-a de septembro 2013 (paĝo 41).

- la 16-an de septembro Tomasz Chmielik el Pollando sendis al ni PDF-dosieron kun la 17-a volumo de kolektitaj verkoj de Isaac Bashevis Singer, titolitan "Malnova amo".

- la 18-an de septembro Tomasz Chmielik el Pollandos endis al ni PDF-dosieron kun la 11-a volumo de kolektitaj verkoj de Isaac Bashevis Singer, titolitan "Heredaĵo".

- la 21-an de septembro Milica Ježovita el Križevci donacis al DEC la libron "Križevački štatuti" (2007), KD-on kun la radio elsendo "I ja sam tu" (Ankaŭ mi estas ĉi tie) elsenditan de Radio Križevci la 11-an de julio 2013, kaj kopiojn de tri gazetartikoloj pri aktivado de esperantistoj en Križevci.

- la 22-an de septembro Nikola Turk el Zagrebo doancis al ni sian kvarvoluman memuarverkon "Tri Košćice - kvarat mesa" (I. Djetinjstvo - 1929-1945; II. Odrastanje - 1946-1959; III. Zrelo doba - 1960-1990; IV. Oproštaj - 1911-2013).

- la 22-an de septembro Radenko Milošević el Zagrebo, doancis al DEC KD-on "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapić" (eldono por blinduloj, 2013).

- la 23-an de septembro Reinhard Haupenthal el Francio donacis al ni la jenajn gazetojn: "Frateco" (n-roj 95, 96, 98) , "Scienca Revuo" n-ro 4/1999, "Femina" n-ro 23, "La Sago" n-ro 96 kaj la kajeron "Bibliografio de Scienca Revuo" (2000).

- la 27-an de septembro Béla Apati Kovács el Kaposvár (Hungario) sendis al ni la 256-an numeron de reta gazeto "Vesperto".

- la 27-an de septembro Jindřich Tomíšek el Ĉeĥio, sendis al ni la retan eldonon de "El fervoja mondo" n-ro 8/2013.

- la 30-an de septembro Tomasz Chmielik el Pollandos endis al ni PDF-dosieron kun la 15-a volumo de kolektitaj verkoj de Isaac Bashevis Singer, titolitan "pasioj".