- La 8-an de aŭgusto Kerstin Rohdin el Svedio donacis al ni la libron "Eduka danĝero", aŭtorita de Harold Brown kaj eldonita ĉe Ulekso en 2006).

- la 8-an de aŭgusto Adam Wilkus el Krakovo (Pollando) donacis al ni la libron "Promene tra centro de Krakovo" (2009).

- la 8-an de aŭgusto Fani Rižnar el Izola (Slovenio) donacis al ni la libron "Sonetni venec / Krono de l' sonetoj" (aŭtorita de France Prešern kaj eldonita en Ljubljana en 2009).

- la 8-an de aŭgusto Kerstin Rohdin pruntis al ni por kopiado la verkojn "Astrid Lindgren kaj ŝiaj verkoj" (de Kerstin Rohdin) kaj "Leteroj el Svedio" (de Harold Brown).

- la 12-an de aŭgusto Maria Butan el Rumanio donacis al ni la revuon "La Gazeto" n-ro 153.

- la 20-an de aŭgusto Raita Pyhälä el Finnlando donacis al ni la libron "Gösta Berling" (de Selma Lagerlöf, 1934) kaj unu personan foton.

- la 22-an de aŭgusto alvenis pakaĵo de Tomasz Chmielik el Świdnik (Pollando) kun: 3 ekz. de represo de la Unua libro de Zamenhof, 1 ekz. de "Dziedzictwo idei Ludwika Zamenhofa" (2011), 3 ekz. de "Babiladoj de bonhumora Zamenhofano" (Jakobo Ŝapiro, represo el 2011), 4 ekz. de "La balo en opero" (Julian Tuwim, 2013), 2 ekz. de "Bjalistokaj kajeroj" (2012), 2 ekz. de "Epizodoj" (Lidia Ligęza, 2012), 2 ek. de "Polino" (Bajram Karabolli, 2012), 1 ekz. de "Mia stelo" (Felicja Raszkin-Nowak, 2011), 3 ekz. de "La sloganoj el ŝtonoj" (Ylljet Aliçka, 2013), 7 ek. de "Lundo en sep tagoj" (Luljeta Lleshanaku, 2013) kaj la numeroj 1-15 de "Monda kulturo" (1962-1966).

- la 22-an de aŭgusto Ana Vrančić-Mikić el Hrvatski Leskovac sendis al ni du nekrologajn tekstojn pri sia patro, kroata esperantisto Josip Vrančić, kiujn verkis Marija Stagličić kaj Anto Mikić.

- la 26-an de aŭgusto Marija Jerković el Zagrebo donacis al DEC Konferencan libron de la 46-a Konferenco de ILEI (Herzberg, 213) kaj du bildkartojn pri la Esperanto-urbo.

- la 28-an de aŭgusto Elda Doerfler el Triesto (Italio) sendis al ni la retan eldonon de "TEA-bulteno" n-ro 9-10/2013.

- la 30-an de aŭgusto Raita Pyhälä el Finnlando sendis al ni siajn prozaĵon "Elma" kaj poemon "Pordoj".

- la 30-an kaj 31-an de aŭgusto, dum sia vizito al Dokumenta Esperanto-Centro, Nijolė Petraitytė (Šiauliai, Litovio) kaj Vlado Jurković el Zagrebo, donacis al ni "Lernolibron de Esperanto" (Gediminas Degėsys, 2001), "Esperanto kalbos vadovėlis" (Antanas Mekys, 2001), "Esperanto-lietuvių ir Lietuvių-esperanto kalbų žodynas" (K. Poudėnas, 1988), inforimilon de Esperanto-societo Ljubljana (novembro 1967), invitilon "Hispanujo invitas vin" , gvidlibron "Faktoj pri Nederlando" (1967), prospekton "Rotterdam, urbo kun multaj kontrastoj", prospekton "Vizitu la muelilan regionon Kinderdijk", prospekton "3 x Rotterdam", konfirmilon pri loĝado en la 52-a Universala Kongreso de Esepranto je nomo de V. Jurković, konteltiro de UEA-konto de Vlado Jurković, flugbileto de Vlado Jurković al la 52-a Universala Kongreso de Esperanto, reklamilon de "Untesteno", informbroŝuron "Kion oni povas vidi en Evoluon?", invitilon de KELI al la evangelia diservo dum la 52-a Universala Kongreso de Esperanto, Unuan oficialan Bultenon de la 53-a UK (Madrido, 1968), aliĝilon al la 53-a UK, "Jarlibron de UEA" (1967, dua parto), originalan dokumentujon de la 52-a Universala Kongreso de Esperanto, originalan foton de la unua ĵurnalista kunveno okazinta en Haroggate en 1961, 51 kolorajn fotojn , du rulaĵojn da negativoj, kaj pruntis por skanado 16 aliajn fotojn kaj artikolojn pri la profesia aktivado de Vlado Jurković, interalie la fotojn kun la eksa jugoslavia prezidento Josip Broz Tito. La skanado estis tuj farita kaj la originaloj redonitaj al la vizitantoj. Samtempe estas formita la dosiero D-0420 je nomo de Vlado Jurković.