- la 1-an de junio Radenko Milošević el Zagrebo, transdonis al la sekretario de DEC 168 membroslipojn de la malfondita Esperanto-societo "Bude Borjan" el Zagrebo, kaj enkadrigitan afiŝon "Centjariĝo de Esperanto en Kroatio 1908-2008".

- la 10-an de junio Davor Grgat el Split sendis al ni kelkajn fotojn faritajn en la jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo okazinta la 8-an de junio en Zagrebo, kaj de sveda geedza paro Dahl kiu vizitis lin dum printempo ĉi-jare.

- la 11-an de junio Romano Bolognesi el Italio sendis al ni la retajn versiojn de "Itala fervojisto" 4/2013 kaj "Internacia fervojisto" n-rojn 1 kaj 2/2013.

- inter la 12-a kaj 17-a de junio en DEC restadis Boris Arrate Veranes el Santiago de Cuba (KUbo), vivanta en Hungario. Por li estis preparita ampleksa kultura kaj Esperanta programo. La 13-an de junio ni okazigis "Kuban vesperon" dum kiu estis spektita unuhora filmo pri Kubo kaj aŭskultitaj kubaj kantoj en Esperantaj tradukoj. Boris donacis al DEC ankaŭ la du plej freŝajn numerojn de la gazeto "Juna amiko".

- la 13-an de junio ni ricevis leteron de Jürgen Hamann el Leipzig (Germanio), kiu enhavas nove trovitajn informojn pri la kroata esperantisto Jozefo Lipić, aktivinta dum 1920-aj kaj 1930-aj jaroj.

- la 13-an de junio Mario Amadei el Bolonjo (Italio) sendis al ni "Informan bultenon" de Bolonja Esperanto Grupo "Achille Tellini 1912" n-ro 2/2013.

- la 14-an de junio Milica Ježovita el Križevci donacis al DEC la trilingvan (kroata-hungara-angla) libron "Kršćanska baština i plemstvo u hrvatsko-mađarskoj pograničnoj regiji", en kiu troviĝas ankaŭ la referaĵo de esperantisto Krunoslav Puškar "Tragom njemačko-mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira". S-ino Ježovita donacis ankoraŭ du hungarlingvajn poemarojn: "Egy adag értelmetlenség" kaj "Reggeli fürdőzés".

- la 16-an de junio Franjo Forjan el Bjelovar sendis al ni du fotojn pri la vizito de Boris Arrate al Bjelovara Esperantista Societo.

- la 18-an de junio ni ricevis de Elda Doerfler el Triesto (Italio) la informilon de ELF/AREK "La verda lupeo" n-ro 161.

- la 24-an de junio Tomasz Chmielik el Świdnik (Pollando) sendis al ni la pdf-ajn versiojn de siaj tradukoj el "Iam kompletigota verkaro de Isaac Bashevis Singer", respektive la volumonj 3 ("Gimpel la Stultulo") kaj 5 ("Spinoza el la strato Bazara").

- la 27-an de junio Universala Esperanto-Asocio el Roterdamo (Nederlando) sendis al ni la bultenon de la Afrika Komisiono de UEA "Esperanto en Afriko" n-ro 20 (2013:2).

- la 27-an de junio Reinhard Haupenthal el Malaucene (Francio) sendis al ni la internacian monatan literaturan gazeton "La Revuo" n-roj 1907: 7, 1907: 2(14), 1910: 1(49), 1910: 2(50), 1910: 4(52), 1911: 12 (60), 1911: 3(639, libro-katalogon de Sarlanda Esperanto-Ligo el januaro 1985 (3 pecoj), la katalogojn de brokantaĵoj de la eldonejo-librejo Artur E. Iltis el marto 1989, novembro 1989 kaj novembro 1991, kaj la katalogojn de brokantaĵoj de Sarlanda Esperanto-Ligo el junio 1984, januaro 1985 kaj aŭgusto 1986.

- la 30-an de junio Elda Doerfler el Triesto (Italio), sendis al ni "TEA-bultenon" n-ro 7-8/2013.