- la 13-an de majo Benoît Philippe el Dresdeno (Germanio) donacis al ni la libron "La Dresdena Sinjorina preĝejo" (aŭtoro Jurgen Helfricht, Kava-Pech, 2013).

- la 15-an de majo Li Jianhua el la redakcio de "El Popola Ĉinio" el Pekino (Ĉinio), sendis al ni la albumon "Antaŭen kun espero (pri la ĉina Esperanto-movado)" (2012).

- la 16-an de majo Gesellschaft für Interlinguistik e.V. el Berlino (Germanio) sendis al ni la libron de Wera Blanke "Pri terminologia laboro en Esperanto - Elektitaj publikaĵoj" (Mondial, 2013) kaj la numeron 86-87 de "Interlinguistische Informationen".

- la 16-an de majo Elda Doerfler el Triesto (Italio) sendis al ni la numeron 5-6/2013 de "TEA-bulteno" (Bulteno de Triesta Esperanto-Asocio).

- la 27-an de majo Dimitrije Janičić el Beogrado (Serbio), sendis al ni la retan bultenon "Primara" n-ro 26.