Tiu frazo aŭdiĝis hodiaŭ ĉie. Kaj kutima respondo, kvazaŭ pasvorto: “Vere releviĝis!”

Gaja festo venis - Hela Pasko! Kristo vere releviĝis kaj ĉiuj diras al ĉiu pasanto: “Krito releviĝis!” kaj ĉiu pasanto, eĉ ateistoj, kutime respondas: “Vere releviĝis!” Kaj ĉiuj tradicie kisas unu la aliajn.

Kaj ĉiuj manĝas kolorigitajn ovojn, babaon, antaŭ malprofanigitajn en preĝejo, paskon (manĝaĵon faritan el  kazeo, sukero, butero kaj sekvinberoj, samnoman kun la sankta festo mem).

Hela, Sankta Pasko venis en Rusio. Kristo releviĝis!