Leginte komentojn al kelkaj blogeroj kaj artikoloj, mi rimarkis ke plejmulto da legantaro ĉiam vidas nur supraĵan sencon de legata teksto. Homoj ofte komencas paroli kaj debati pri iu speciala peco, sed ŝajne tute ne komprenas la ĉefan sencon de la teksto.