Dimanĉe, la 26-a de aprilo, en la Centro de moderna arto "Vinzavod" en Moskvo okazis filantropa festo "Ne nur infanoj" organizita de filantropa kuniĝo "Ĉiuj kune". Filantropiaj fondusoj, kiuj kutime helpas al infanoj, kune faris la agon por kolekti monon por resanigo kaj helpo al malsanaj plenaĝuloj.

La plenaĝulo antaŭ peniga malsano fariĝas la sama sendefenda, senhelpa kiel eta infano. Tiu, kiu devas vivi nur en malsanuleja lito apenaŭ povas mem trovi sangdonantojn, tiujn grandajn milojn da eŭro por pagi kontraŭ saviga operacio... Tio ne dependas de la aĝo.

Kompreneble, oni pli ofte kaj volonte kompatas al infano. Ja eĉ sana infano estas pli vundebla kaj senhelpa ol plenaĝulo. Tial ekzistas nulte da diversaj fondusoj, volontulaj organizaĵoj, kiuj helpas al porinfanaj malsanulejoj, offejoj ktp. Sed plenaĝuloj ofte ankaŭ bezonas helpon! Jes, ili havas amikojn, kiuj povas helpi, sed... kiam temas pri operacio kiu kostas pli ol 30 mil da eŭro, aŭ tre multekostaj medikamentoj, amika helpo jam ne sufiĉas.

Pro tio iniciatoroj de la ago -- fondusoj "Infanaj koroj", "Nun kaj ĉi-tie", "Pomogoi.Org", "Adresoj de kompatemo", "Sofia", "Donacu vivon", "Kreado" -- kuniĝis kaj organizis la belan feston por ĉiuj -- plenaĝuloj kaj infanoj, por altiri la atenton al problemoj de malsanaj plenaĝuloj kaj por kolekti monon por ilia kuracado.

Tre kortuŝa estis rompado de infanaj ŝparskatoletoj -- la infanoj kunportis kun si siajn ŝparskatoletojn kaj oferdonis la monon al malsanaj plenaĝuloj.

Poste okazis demonstrado de kolekto de modaj desegnistoj. La demonstrita kolekto estis aukciita tuj post la demonstrado. La vestfasonistoj donacis la kolekton al la festo kaj ĉiu ricevita mono estis oferdonita al la malsanuloj.

Fine de la festo la partoprenantoj ellasis balonoj kun bondeziroj al ĉiuj malsanuloj.

Pli da fotoj spekteblas en la albumo ĉe Ipernity: "Ne nur infanoj".