Fakte, Avsjunino ne estas vilaĝo, ĝi estas loĝloko, urbeto, ĉirkaŭita per veraj vilaĝoj. Ofte la limo inter la loĝloko kaj najbaraj vilaĝoj tute ne rimarkeblas.

Hieraŭ vetero estis suna, sed hodiaŭ denove nubas kaj grizas. Kaj malvarmas. Mi vizitis apotekon por aĉeti ion kontraŭ malvarmumo por Anja, kiu iom malsanas.

Krom tio, mi ankaŭ vizitis fervojstacion por certiĝi pri la tempo de matena elektrotrajno - mi ne rajtas malfrui morgaŭ, la trajnoj al Moskvo maloftas eĉ matene, do mi devas trafi ĝustan trajnon.

Jen kelkaj vidoj de la loĝloko.