"Analo de serba centrejo" ("Летопис Матице српске") estas literatura revuo kiu en la mondo aperadas la plej longe sen pli grandaj interrompoj de 1824 ĝis hodiaŭa tempo.

Letopis Matice srpske 1 Vere, tio estas nekutima pro tio ke revuo estas produkto de serba kulturo kies kontinueco sur malpaca Balkano estas ofte rompita.

Revuo iniciis serbo Grigorije Magaraŝeviĉ (Григорије Магарашевић). Apud revuo li organizis ankaŭ eldona servo (komence en Budapeŝto, poste en Novi Sad) en kadro de Serba Centrejo. Revuo ne aperadis dum revolucia 1848, dum La Unua kaj La Dua mondmilitoj.

Sidejo de revuo estas en Novi Sad, en la strato Matice Srpske.