Mi estas malproksima.
De malproksimeco pli malproksima.
Mi estas sola.
De soleco pli sola.
Mi estas trista.
De tristeco pli trista.
Al mi estas malvarme.
De malvarmeco pli malvarme.
Mi demandas de demando pli demandita:
Kie estas vi?
Per varmo de via rigardo
varmiĝu tagon,
forblovu mian solecon,
frakasu mian ĉagrenon
solvu miajn dubojn!
Kie vi estas?
Vi alvenu!