Vi, mi estas certa, scias kiel bela estas printempa siringa floro (lat. Siringa el oleacoj). Vi scias ke ĉi tiu floro ekzistas en tuta Eŭropo kaj, verŝajne, aliloke.
 
Ĉu vi aŭdis pri Valo de siringoj – kiu ankoraŭ nomiĝas Valo de jarcentoj?
Tio estas valo de rivero Ibar (Serbio) de urbo Kraljevo ĝis monahejo Sopoĉani (Sopoćani) el 14-a jarcento.
 
Serba reĝo Uroŝ Unua edzinigis francino Jelena Anĵujska, oni diras en legendo kaj tio estas historia fakto. Legendo diras, ke li, por plibeligi la unuan impreson al franca belulino pri nova patrujo kaj ke ĝi rememorigu ŝin pri kvieta Provanso, ordonis, ke en la valo de rivero Ibar oni plantu siringojn.
 
Bela maniero – esprimi amon, ĉu ne?
 
Nuntempe, en urbo Kraljevo en valo de rivero Ibar, tradicie, majon okaziĝas "Tagoj de siringo".