En dua parto de Memorkunveno je Tibor Sekelj estis disdonitaj atestiloj por KER-ekzmano 2013. Ekzameno okazis en kadro de Amikaj Verdaj Tagoj (junio 2013) en Senta kaj atestiloj disdonis Atila Pejin, kontrolanto de ekzameno.
Fotisto Zlatomir Laslo. Fotoj kaj informoj sendis Ĝorĝe Dragojloviĉ.
Vidu albumon KER EKZAMENOJ 2013