KONSTANTINO LA GRANDA kaj milana edikto (nomo de ekspozicio) En Nacia muzeo de Serbio, en Beogrado, estas organizita ekspozicio pri Konstantino la Granda okaze de deksep centjaroj de kiam kristianismo farigis ŝtate permesita religio. Mi vizitis ekspozicion kaj fotis iujn detalojn. (Vidu albumon KONSTANTINO LA GRANDA)