Lamartin A.
• Alfonso de Lamartino (Alphonse-Marie-Louis de Prat de Lamartine – 1790-1869): "Serboj, gardu ĉi tiun monumenton (Ĉele-kula, Niŝ). Ĝi ĉiam memorigos iliajn infanojn kiom validas libereco kaj kioma de prezo ili pagis por ĝi."

Jacob-Grimm • Jakobo Grimo (Jacob Grimm, Hanau, la 4a de januaro 1785 — Berlino, la 20a de septembro 1863):"Ilia (serba) popola poezio laŭ sia grandeco kaj kvalito superas ĉion kion estas en ĉi tiu spe co ĝisnun konata."


• J. V. Gete (Johann Wolfgang von Goethe (28. 8. 1749 - 22. 3. 1832): "Popolo kiu kantas, pensas kaj laboras kiel serba, ne meritas porti la nomo de okupita popolo."
Andersen H. C. • H. K. Anderseno (Hans Christian Andersen; Odense, la 2an de aprilo 1805 — Kopenhageno, la 4an de augusto 1875): "Serbo ŝatas siajn arbarojn kiel sviso ŝatas siajn montarojn kaj kiel danano ŝatas maron." (apud lia ekologia teksto konata fabelverkisto ekskribis ke ĉi tiu jaro turkoj en hodiau beograda strato Dobraĉina turkoj palisumis 630 vivantaj serboj).

Victor Hugo
• Viktoro Igoo (Victor Marie Hugo, la 26an de februaro 1802 – la 22an de majo 1885):
"Oni murdas unu popolon." "Kie?" "En Eŭropo." "Ĉu havas de atestanto?" "Atestanto estas unu. Tuta mondo." (Okaze de milito 1878.)

• Gabrielo de Anucio (Gaetano Rapagnetta, Pescara, la 12an de marto 1863 – Gardone Riviera, la 1an de marto 1938): "Denove oni krucumigis de imperiestra Duŝano Kristo-n, sur ĉiuj arboj eknudaj de viaj arbaroj, sur ĉiu ŝtono nuda… (1915, La Unua mondmilito).

• Rebeka Vest (Rebecca West, London, la 21an de decembro 1892 — London, la 15an de marto 1983): "Kiam mi pensis pri povebla invazio, rilate kiam bombo falis proksime, ofte mi preĝis: "Dio, permesu al mi ke mi kondutos serba." (1941 en Londono)