Tombo ne estas fino. Ĝi estas limo inter ekzisteco kaj neekzisteco, inter nuntempo kaj eterneco.
Tibor Sekelj mortis, sed memoro estas viva kaj kialo por renkontiĝoj. Konata monda vojaĝanto, esploristo, ĵurnalisto, aventuristo, muzeologo, esperantisto, lingvisto, unuvorte renesansa persono, estis ĉi tiu majo temo de tritaga Ronda Tablo en serbia (Vojvopdina) urbo Subotica.
Esperantistoj el Subotica, urbo kie longe vivas kaj kie mortis kaj estis entombigita Tibor Sekelj, estis de la 17an ĝis la 21an de majo en signo de tiu homo. Dudeko da homoj el diversaj landoj partoprenis Rondan Tablon pri Tibor Sekelj. Ili parolis pri lia vivo, laboro, vojaĝoj, libroj, pri lia filozofio, hazardaj renkontiĝoj, liaj gazetaraj tekstoj kaj pri ĉiuj flankoj de lia riĉa vivo.
Organizantoj de Ronda Tablo, esperantistoj de Subotica, estis bona gastiganto de gehomoj kiuj partoprenis manifestacion. Akompanintaj ekspozicioj estis interesaj, aperis novajn informojn pri vivo kaj laboro de Tibor, aperis kvinlingvna (hungara, serba, kroata kaj esperanta) libro „Simileco kaj diverseco“ kion ni atendis deksep jarojn, partoprenantoj metis florojn sur la tombro de ilia la plej konata membro.
Ĉiujn okazaĵojn de malfermo kiam ĉiuj salutis urbestro s-ro Saša Vuĉiniĉ ĝis adiaŭaj vortoj de samideano Ĝorĝe Dragojloviĉ, prezidanto de Organiza komitato, akompanis bonan etoson, interesajn renkontiĝojn, amikaj longaj interparoloj. S-ano Dragojloviĉ diris: „Mi estas escepte kontenta pro la interparoloj ekster la "labortempo", dum kiuj ni traktis kelkajn ideojn el kiuj, espereble, naskiĝos novaj iniciativoj.”
Jen oficiala informo pri prelegoj kaj prelegantoj:


PARTOPRENANTOJ de la Ronda Tablo
VIVO KAJ VERKO DE TIBOR SEKELJ


Zlatko Tišljar, SI, La serĉata vivfilozofio; PP-prezentaĵo
Josip Pleadin, HR, IOE-Gazeto, la laŭtparolilo de IOE
Boriša Milićević, RS, Interhomeco, internacieco de eminenta amanto
Viktorija Šimon Vuletić, RS, Laŭ spuroj de Kumeŭaŭa en neforgeso
Đorđe Dragojlović, RS, Komplete nekompleta vivografio de Tibor Sekelj; Tibor, redaktoro de VELO
Székely Erzsébet, HU, La lastaj aktivadoj
Ján Vajs, SK, Tibor Sekelj kaj Slovakio
Zlatoje Martinov, RS, Universalismoj en la poemo Mi vizitas mian farmon
Magdaléna Bekeŝová, SK, Tibor Sekelj en Subtatra muzeo
Stipan Milodanović, RS, Laŭ vojoj de Tibor Sekelj
ArnoLagrange, FR, Tibor en Vikipedio
RobertoSartor, AR Tibor Sekelj, adoptita Argentinano
DimitrijeJaničić, RS, Tibor Sekelj, kunlaboranto de LA PROGRESO
Senad Čolić, BA, EvoluodeagadstrategiojenlaEsperanto-movado
TerezijaKapista, RS, En ombro
GianCarloFighiera, IT, Sekelj, misiistodeEsperanto
ClaudeGacond, CH, Mondmapo, geografiaterminologio
VidosavaTomić, RS, Tibor Sekelj, neordinara mond-vojaĝanto
LjiljanaSekelj, RS, (rememoroj...)
JuditaRey, HR, Tibor, La ĉiamasemanto
DetlevBlanke, DE, Kelkajrememoroj
Ivan Špoljarec, HR, Tibor Sekelj kaj PIF
Hugo Mora Poltronieri, CR, Tibor Sekelj en Kostariko
(Iuj partoprenis nur rete.)
Interpretistojestos: Jovan Zarković kaj RadojicaPetrović, RS