En serba esperantistaro ekzistas unu neordinara, ĉefe elektronika (pdf), gazeto. Ĝi nomiĝas “Primara” kaj ĝia ĉefredaktoro kaj eldonisto estas membro de beograda Esperanto-societo “Radomir Klajiĉ”, d-ro Pribislav Marinkoviĉ, konata inter esperantistoj kiel Priba. Priba estas homo kun diversflankaj interesoj, inter alie, profesoro kiŭ gvidis multajn kursojn por esperantistoj, verkisto de deko da libroj kaj aparta fakulo pri historio kaj lingvo de arumana popolo.
- La celo de gazeto – diras Priba – estas interkomunikiĝi kun legantoj, ĉefe miaj amikoj aŭ konatuloj. – Li deziras konatigi ilin pri okazaĵoj el lia vivo, pri diversaj aktualaj okazaĵoj el lia persona vidpunkto. Pli grava tasko de gazeto estas utiligi Esperanton kaj praktiki ĝin tiel ke oni povu paroli ĝin flue kiel la nacian lingvon. Ĉio, kompreneble, estas senprofita, sed porinstrua kaj poreduka.
Priba pravas. Ĝisnuna lia “Primara” havas kvindek legantojn. Estos plej – esperas Priba. Legantoj povas tralegi pri multaj iamaj kaj aktualaj okazaĵoj el lia iama kaj nuntempa vivo. En daŭrigoj aperas teksto de autobiografio de Aranĝel Iliĉ, tre interesa viva rakonto el Serbio. Utiligante Esperanto kiel lingvoponton inter estona kaj serba, Priba aperas en daŭrigoj, lirikan romanon “La mastro de Korboje” de A. H. Tamasare. En unua numero estas interesa teksto pri ĉina ekonomía sindromo (Priba estas d-ro de ekonomiaj sciencoj), tradukoj de klasika serba poezio, aparte de poemoj de la konata serba poeto Vojislav Iliĉ Mladji, onklo de Priba, teksto pri despoto Stevan Lazareviĉ k.a. La dua numero enhavas novajn rubrikojn, aperas interesa teksto pri komenco de la Dua mondmilito, recenzoj pri teksto de Zlatoje Martinov en “Respubliko” kaj recenzoj de la libro “La centa simio” (tradukita per Esperanto en serba) kaj recenzo pri libro “Esperanto – lingvo de paco en Burundi Afriko” de Tereza Kapista. En ĉiuj numeroj aperas traduko de la lernolibro “Esperanto” de J. Kresvel kaj J. Hartli. En la tria numero atento meritas riĉilustrita teksto pri sukcesoj de serbaj getenisistoj.
“Primara” estas kiel neordinara, tiel interesa kaj amuza por legado. Mi deziras al Priba plenan sukceson en lia kurioza laboro.