En serbia urbo Čačak ekzistas neordinara monumento – tielnomata „monumento de kvar religioj“. Pasintsemajne finisĝis la rekonstruado de monumento kadre de Rememorfesto de Nadežda Petrović, serba pentristino, kiu okazis en oktobro kaj novembro en urbo Čačak kun slogano „Renkontiĝo kun pasinteco“.

La monumento estis konstruita post la Unua mondmilito kiam en ĉirkaŭaĵo de urbo pereis multaj soldatoj divers-religiaj. En kuna tombo en urba tombejo estis enterigita 918 soldatoj de diversaj soldataroj. En kuna tombo estas kune kun serboj ankoraŭ 262 soldatoj el Ĉehio, Hungario, Austrio, Kroatio, Slovenio, Germanio, Bulgario, Italio, Bosnio... Pro tio por ili estas konstruita senpintigita piramido en kiu estis engravuritaj simboloj de kvar religioj: ortodoksa, katolika, hebrea kaj islama. La Monumento estas finita kaj inaŭgurita la 5an de septembro 1934, antaŭ 73 jaroj. Aŭtoro de monumento estis inĝeniero el Čačak Isidor Janjić.
La inaŭguron partoprenis kaj diservis pastroj de kvar religioj.
Faŝistaj okupantoj de Serbio dum Dua mondmilito forigis la  simbolojn de hebrea kaj islama religio. Nun, sesdek ses jaroj poste, la monumento estas rekonstruata en origina aspekto
La Monumento, estas unika  en Eŭropo, simbolas antimilitan mesaĝon de paciĝo.
La iniciantino de rekonstruo estas beograda artistino Irena Kelečković.