Al junaj virinoj sur la Ipernity
 
En ŝiaj okuloj printempo
en vejnoj – fajro
en manoj – kirlaĵo
sur lipoj – delikateco
en mamoj – nutraĵo
en haroj – abundeco.
Sed mi – pasinteco.
En ŝiaj pensoj – konfuzo de deziroj
en oreloj – kanto de ĝojo
en utero – vivo
en koksoj – varmeco...
Kaj mi – kadukeco.
En ŝia koro – amo
en kapo – tornado
en plandoj – saltetado
en pensoj – koloro.
Sed mi – rememoro.
Ŝi – florburĝono de rozo
mi – ankilozo
ŝi – floro
mi – iama valoro
ŝi – danckanto
mi – “lekanto”
ŝi – maltrankvila rivero
mi – esfingita kratero
ŝi – movo
mi – nur provo.
Ŝi – mateno
mi – vespero
ŝi – ĝardeno
mi – nur tero.
Tia estas vivo.