En urbo Viŝegrado (Višegrad) troviĝas iu ponto super rivero Drina. Multaj homoj en la mondo aŭdis pri urbo Viŝegrado pro tiu ponto.

La ponto super rivero Drina estas fondaĵo de veziro Mehmed paša Sokolović (turke: Sokollu Mehmet paşa – 1505-1579). Mehmedo estis infano de ortodoksaj serboj el čirkauaĵo de urbo Viŝegrad, sed li kiel "tributo en sango" estis forkondukita en Istambulon, kie li finlernis militajn altlernejojn kaj fariĝis tre konata turka militestro.
Oni konstruadis la ponton de 1571 ĝis 1577. La ponton projektis tiama la plej konata turka arkitekto Mimaro Sinano (Mimar Sinan).
La ponto estas 179,5 metrojn longa, larĝa 6,30 metrojn kaj alta sub normala akvonivelo 15,40 metrojn.
Ponto super Drino en julio 2007 estas enskribita kiel la monda kultura heredaĵo.
La ponto aparte fariĝis konata pro romano de Ivo Andriĉ "Ponto super Drino" ("Na Drini ćuprija") dank' al kiu la verkisto ricevis Nobel-premion por literaturo en la jaro 1961. La romano, interalie, priskribas kvar jarcentojn de urbo Viŝegrad kaj grava temo estas konstruado de la ponto, kiu estas kontrasto al efemera homa daŭro.