Ĵus mi trovis artikolon, kiu aperis en la revuo "Esperanto" antaŭ 14 jaroj. Interese kaj amuze :)

Voĉoj el la libroservo

La naŭjara Dima Ŝevĉenko transprenis iom el la ĵurnalistaj ŝarĝoj de via redaktoro. Jen fragmentoj de la intervjuoj kiujn li faris kun klientoj de la kongresa libroservo.

Kiujn librojn vi plej ŝatas?

Povilas Jegorovas (Litovio): La Jarlibron de UEA, ĉar tiun mi plej ofte uzas.


KIM Sihon (Koreio): Romanojn kaj lernolibrojn. Tamen mi ĵus aĉetis Hamleto en la traduko de Zamenhof.


Probal Daŝgupto (Bharato): Mi ŝatas novelojn kaj romanojn, iom malpli poezion.


Ĉu vi ion aĉetis?


Bildlibrojn por mia kvarjara filo: La ŝalmisto de Hamelin, la aliajn titolojn mi ne memoras.


Ĉu via filo ŝatas librojn?


Jes, ĉar li vidas ilin ĉiam en la domo. Kaj li vidas kiel liaj gepatroj senĉese skribas, do ankaŭ li prenas plumon kaj faras diversajn makulojn kaj strekojn. Mi tre ĝojas pri tio. Mi donas al li malnovajn Jarlibrojn de UEA por ludi, do li pensas pri onklo Zamenhof kaj onklo Hodler...
Eble li estos eldonisto...
Certe li tre longe ŝatos librojn, krom se li komencos malŝati siajn gepatrojn ... ankaŭ tio okazas. Ĉu vi ŝatis librojn kiam vi estis kvarjara?
Jes, sed mi ankoraŭ legi ne scipovis. Al mi panjo legis librojn kiam mi estis kvarjara.


Kaj al vi, ĉu plaĉas ĉi tie?


Agneta Emanuelsson (Svedio): Jes, plaĉas ke oni povas vidi la librojn, kaj poste mendi ilin.
Jes, ĉar oni kutime tra montrofenestro rigardas librojn, sed ni ne povas tiel rigardi.


Kion vi ŝatas legi?

Beatrice Clarke (Britio): La poezion de Auld. Kaj vi?
Aventurojn de Tinĉjo.

Dima Ŝevĉenko (Rusio)

Tiu ĉi artikolo ankaŭ estis publikita en mia retejo.