Hieraŭ mi kun Anna vizitis Esperanto-renkontiĝon APERO-6. Ĝi evidentiĝis tre bona, etosoplena kaj laŭ mia opinio tre sukcesa.
La aranĝon organizis moskva klubo "EK MASI", kiun gvidas Irina Gonĉarova. Ĝin partoprenis 40-50 diversaĝaj geesperantistoj, inter kiuj estis kelkaj komencantoj, progresantoj kaj ankaŭ tiaj grandaj esperantistoj, kiel ekz. Mikaelo Bronŝtejn, Sergeo Straŝnenko ka.
Okazis pluraj programeroj: koncertoj, trejnadoj, prelegoj kma.
Sabate, dum la renkontiĝo ni aranĝis du programerojn. La unua el ili estis nia prezentado de la esperanta projekto Fabelaj Mondoj. La dua estis dediĉita al la Esperanto-eldonejo Impeto kaj ĝia ĉijara 20-jariĝo. Krome Mikaelo Bronŝtejn sukcese prelegis pri famaj rusiaj sciencfikciaj verkistoj fratoj Strugackij.
Ĉiuj partoprenantoj de APERO-6 parolis nur en Esperanto. Ne miru! Mi ne ŝercas: aŭdiĝis preskaŭ neniu krokodila frazo ĝenerale! La "nululoj" (ne miksu kun komencantoj :) ), kiuj malbone konas la lingvon estis devigataj simple silenti...

***

Bedaŭrindas, ke nuntempe la ĉefaj Esperanto-iniciatoj en Rusio okazas sen kunlaboro/subteno/interesiĝo ktp. de la antaŭe relative potenca rusia E-organizo REU. Pluraj E-kluboj, eldonejoj, diversaj grupoj de esperantistoj en Rusio agas tute sendepende de la landa asocio, plejparte plensukcese. Mi jam blogis ekz. pri la agado de eldonejo Impeto, klubo Kariljono en Peterburgo, Lingva Festivalo en nia universitato, kiu kolektis pli ol 1200 gastojn kaj pluraj aliaj "ekstermovadaj" iniciatoj. Ekzistas multe da aliaj!

Preskaŭ eksterteme. Nuntempe Esperanto-movado en nia lando suferas sufiĉe krizan periodon. Nia loka asocio, kiu estas oficiala reprezentanto de rusia esperantistaro ĉe UEA, provizore fiaskis. Dum la lastaj jaroj tiu ĉi organizo: nuligis plurajn tradiciajn rusiajn Esperanto-eventojn, kiuj antaŭe estis relative popularaj kaj amasaj; ne plu okupiĝas pri la eldonado de la paperaj revuoj, libroj, bultenoj ktp.; jam multajn jarojn ne havas propran libroservon, ne okupiĝas pri distribuado aŭ almenaŭ prezentado de la monda Esperanto-literaturo (krome ĝi ne havas E-bibliotekon kaj sidejon); ĝia retejo estas malmoderna kaj en ĝi apenaŭ aperas iuj gravaj novaĵoj (vidu E-version, vidu ruslingvan version; temas pri kelkaj, plejparte "malunikaj" kaj "marĝenaj" novaĵoj. Vidu, en 2011 aperis 6 "novaĵoj" en E-versio kaj 1 (!) en la rusa).

Verŝajne, vi jam legis mian artikolon La prezidanto de REU malsukcesis, ĉar “neniu bezonas ion ajn”. Ĝis nun mi ricevis neniujn objektivajn respondojn al miaj demandoj flanke de REU. Pluraj rusiaj esperantistoj diversforme konstatis, ke mi traktis la situacion ĝuste kaj verece. Mi uzas la eblecon ankoraŭfoje danki ilin pro ilia saĝa kaj kuraĝa subteno!