Nuntempe mi kune kun Anna Striganova estas instruistoj de Rusia Universitato de Amikeco inter la Popoloj. Krome ni ambaŭ planas doktoriĝi tie post 1-2 jaroj.
Tiu ĉi universitato estas unu el la plej grandaj en Rusio kaj en Eŭropo. Kadre de ĝi studas 35 mil studentoj el pli ol 150 landoj, kiuj reprezentas pli ol 450 naciojn. En ĝi konstante laboras ĉirkaŭ 7 mil instruistoj, servistoj kaj administrantoj.
Post multaj malfacilaĵoj Anna kaj mi sukcesis interkonsenti kun la plej supraj instancoj de la universitato (rektoro, vicrektoroj ka.) pri tio, ke kadre de ĝi esperantistoj organizos la 12-an de februaro la 6-an Moskvan internacian lingvan festivalon (interalie tio estas inventaĵo de la fama esperantisto Dennis Keefe). Laŭ la anticipaj taksoj ĝi devas kolekti pli ol 1000 partoprenantojn. Etan esperantlingvan tekston pri tio vi povas trovi ĉitie.

Esperanto.
Ni strebas, ke ĉifoje nia lingvo estu reprezentita laŭeble pli bone kaj vaste. Pro tio ni lanĉis specialan informcentron ĉirkau la aranĝo, kie krom ĉio aperos informoj pri Esperanto. Krome, la unuan fojon en historio de moskvaj Lingvaj Festivaloj ni organizos Esperanto-standon. Kompreneble, tradicie oni mencios multfoje, ke eventon organizas la esperantistoj kaj la lingvo mem estos reprezentita kelkfoje dum la ĝenerala programo.

Ni jam antaŭlonge okupiĝas pri disvastigo de Esperanto en nia universitato kaj ĝenerele en la rusiaj sciencistaj medioj. Vi verŝajne jam legis pri mia sukcesa defendo de la magistra disertacio pri Esperanto-periodaĵoj.

Lastatempe ni ofte aperigas artikolojn kaj anoncojn favorajn al Esperanto en la paperaj kaj interretaj amaskomunikiloj de universitato. Krome, ni sukcesis kapti pozitivan atenton, rialte al nia lingvo de la diversaj gravuloj el nia universitato, kio fakte ebligis realigi tian grandiozan eventon, kiel Lingva Festivalo.

Do, se vi aŭ viaj parencoj/amikoj vizitos Moskvon la 12-an de februaro, nepre venu kaj partoprenu la plej gravan eventon, kiun organizas esperantistoj en Rusio!