44. La sakranta rabenedzino
La edzino de iu rabeno estis fifama pro siaj ofte elbuŝigitaj blasfemoj, sakraĵoj kaj malbenoj.
Unu tagon ŝi diris al sia edzo:
"Mia patro - Lia memoro estu benata - diradis, ke se mi naskiĝus viro, mi sendube fariĝus `Hebrea grandulo`. Li ĉiam esprimis grandan bedaŭron, ke mi naskiĝis ino."
Ĝemis la rabeno kaj diris:
"Eĉ multe pli ol li, mi bedaŭras tion..."
Grava atentigo:
Per tiu ĉi ŝerco finiĝas tiu "rubriko" en mia blogo pro du kaŭzoj:
1. La aŭtoro resp. kolektanto de tiu kolekto de judaj ŝercoj kaj anekdotoj, JOSEF ŜEMER el Tel Avivo, planas eldoni la kolekton libroforme, (esper)eble jam venontjare kaj
2. Ĉiu ŝatanto/amiko de juda humuro povas tuj aliĝi al dissendolisto por ricevi ŝercon/anekdoton aŭtomate eĉ dufoje ĉiusemajne.
Do, bv. simple sendi retmesaĝon al la adreso
jshemer@actcom.net.il
nur kun la petvorto: "Sendu!"