41. Eksjuda pastro
Ŝaul Meirson, usona judo, decidis kristaniĝi kaj fariĝi "Paul Maiers".
Post longa studado li fariĝas pastro.
Venis la tago en kiu li gvidis sian unuan meson antaŭ speciale invititaj altrangaj pastroj.
En la fino de la prediko, farita de la nova pastro, iras al li la kardinalo por gratuli lin.
"Pastro Maiers", li diras, "Estis bona via meso kaj perfekta via prediko. Sed mi petas vin, ke en la venonta fojo vi ne komencu la parolon per la vortoj "Karaj Gojoj".
 
42. Tio okazis iom antaŭ la dua mondmilito, kiam klera judo veturis per trajno de Bjalistoko/Bjelostoko al Kovno.
Li babilis (pli precize: monologis) kun sia goja najbaro kaj senĉese kaj fanfarone prezentis al li longan liston de mondfamaj judoj:
Moseo, Maimonides, Nostradamus, Albert Einstein, Heinrich Heine, Sigmund Freud, Karl Marx, Franz Kafka, L. L. Zamenhof, Leo Trotzki,  Stefan Zweig, Moses kaj Felix Mendelssohn, Rosa Luxemburg, Gustav Mahler, Henri Bergson, Baruch Spinoza, Walther Rathenau, Benjamin Disraeli, Emanuel Lasker, Marcel Proust, Leon Blum, Arnold Schonberg, Julian Tŭim ktp. 
 
Post 10 minutoj la aŭskultanto, ege tedita, ekkriis: "Je Jesuo kaj  Maria, ĉesu jam!"
Respondis la judo: "Ankaŭ judoj!"
 
43. Benita estonta edzino
 
Enkonduko:
En la ortodoksaj judaj komunumoj la konatiĝo cele al geedziĝo okazis pere de profesiaj svatistoj ("edzperantoj"). Ekzistas multaj ŝercoj pri tiu-ĉi temo.
 
Ŝerco:
La fraŭlo estis ege malbone surprizita kiam oni unuafoje prezentis al li la junulinon. Li prenis la svatiston flanken kaj flustris en lian orelon riproĉmaniere: "Kial vi venigis ŝin al mi? Ŝi estas malbela kaj maljuna, ŝi strabas kaj ŝi havas malbelajn okulojn kaj putrajn dentojn!"
"Vi ne devas flustri", respondis la svatisto, "ŝi estas ankaŭ surda."