38. Tio okazis en vintra tago en la strato de rusia urbo. Judo renkontis tie sian konaton. Li komencis rakonti al li ion "gravan" kaj dum longa tempo parolis kaj parolis, dum la alia homo aŭskultas sed nenion diras.
Koleriĝis la parolanto kaj diris: "Mi parolas al vi jam dum 10 plenaj minutoj kaj vi havas nenion por diri, neniun konsilon por doni al mi, nenion por diskuti kun mi?!"
 Respondis la alia: "Ĉu vi volas ke en tia malbona vetero mi elpoŝigos miajn manojn?"
Klarigo: Kiam judo parolas, li ĉiam uzas ankaŭ la manojn. (= li parolas "per la manoj")
 
39. Mazal Tov *
Tre malĝoja eniras Miĥael Cohen en la oficejon de la juda komunumo. Li iras al la sekretario kaj diras: "Ŝmuel, mi venis por aranĝi la enterigon de mia edzino."
"Cohen", diris la sekretario. "Ĉu vi ne memoras ke ni entombigis vian karan edzinon antaŭ 2 jaroj?"
Respondis Cohen: "Certe mi memoras. Mi tre bone memoras tion. Sed tiam temis pri mia unua edzino. Nun mi venis pro la dua."
"Dua edzino?" diris la oficisto. "Mazal Tov! Mi ne sciis ke vi denove edziĝis!"
________________________________
* Mazal Tov - (Bonan fortunon/sukceson/sorton/feliĉon)
Hebrelingva gratulo uzata ĉe judoj dum festeno je naskiĝo, geedziĝo ktp.
(jide: Mazltov
 
40. Kariero
En trajno judo diras al la apude sidanta pastro: Mi miras ke vi elektis tiel senperspektivan profesion.
La pastro malkonsentas:
- Tute ne, mi povas progresi laŭ la ŝtupoj de la hierarkio kaj baldaŭ mi estos prelato.
- Kaj tio estas la fino?
- Tute ne, poste mi estos episkopo.
- Kaj poste?
- Nu, mi povos fariĝi ĉefepiskopo, kardinalo...
- Tamen ĉiam vi devos obei vian superulon.
- Ne ĉiam. Mi havas la ŝancon esti elektita papo.
La judo eĉ rilate al tia kariero ne montras entuziasmon. Tiam la pastro iom nervoziĝas:
"Vi eble volas, ke mi fariĝu Dio. Tion-ĉi ne povas atingi homa estaĵo."
Respondas tuj la judo:
"Tamen unu el la niaj sukcesis."