Pri mia rilato al la alia
 
 
Vi kaj mi havas interrilaton, kiun mi ŝatas.
Mi scias, ke ni ambaŭ celas kontentigi niajn bezonojn.
 
Se vi per via konduto malhelpas la realigon de miaj bezonoj,
mi diros al vi tute malkaŝe kaj sincere kiel mi fartas,
por ke vi ĉiukaze povu ŝanĝi vian konduton.
Kaj mi konfidas al tio, ke ankaŭ vi diros al mi,
se mia konduto malhelpas la kontentigon de viaj bezonoj.
 
Se ni havas konflikton, ni kune serĉos solvojn,
kiuj kontentigas la bezonojn de ĉiuj tiel,
ke estos nek gajnantoj nek malgajnantoj.
 
Se vi havas problemon kontentigi viajn bezonojn,
mi akcepteme kaj kompreneme aŭskultos vin
por tiel ebligi al vi trovi solvojn,
kiuj konvenas al vi,
anstataŭ trudi al vi mian solvon.
Kaj mi esperas, ke ankaŭ vi tiamaniere
aŭskultos min, se io okupas min.
 
Tiel ni ambaŭ povos evoluigi kaj realigi niajn kapablojn.
Kaj ni povos havi kontentigan interrilaton
surbaze de respekto, amikeco kaj amo.