26. Pastro diris al rabeno: "Vi, judoj, studas Talmudon la tutan tempon. Kion vi gajnas de tio? Vi ja ne estas pli saĝaj ol ni, nejudoj?"
Rabeno: "Ĉu mi pruvu al vi ke vi eraras?"
Pastro: "Jes."
Rabeno: "Mi prezentas al vi demandon: du homoj falas de la tegmento tra la kamentubo. Unu eliras malpura sed la alia - pura. Kiu el ili iros lavi sin?"
Pastro: "Tre simple. La malpurulo iros lavi sin kaj la purulo ne."
Rabeno: "Mi diris al vi ke vi ne sukcesos kompreni. La respondo estas tute mala: La pura homo rigardas sian kolegon, vidas ke li estas malpura, pensas ke ankaŭ li estas malpura kaj tiam li iras lavi sin. De la alia flanko, la malpurulo rigardas la purulon, vidas ke li estas pura, pensas ke ankaŭ li estas pura kaj tiam li ne iras lavi sin."
Pastro: "Pri tio mi ne pensis. Bv. nun demandi al mi ion plian."
 Rabeno: "Jen io plia: du homoj falas tra la kamentubo. Unu eliras malpura kaj la alia- pura. Kiu el ili iros lavi sin?"
Pastro: "Tre simple. La pura homo rigardas sian kolegon, vidas ke li estas malpura, pensas ke ankaŭ li estas malpura kaj tiam li iras lavi sin. La malpurulo rigardas la purulon, vidas ke li estas pura, pensas ke ankaŭ li estas pura kaj tiam li ne iras lavi sin."
Rabeno: "Vi denove eraris. Jen la ĝusta respondo: La purulo rigardas la spegulon, vidas ke li estas pura kaj ne iras lavi sin. La malpurulo rigardas la spegulon, vidas ke li estas malpura kaj iras lavi sin."
Pastro: "Sed vi ne diris ke troviĝas tie spegulo!"
Rabeno: "Ĝuste tio estas la afero kiun vi ne povis kompreni: Laŭ la talmudo oni devas pensi pri ĉiuj eblecoj!"
Pastro, ĝemanta: "Bone. Ni provu denove!"
 
Rabeno: "Nun la lasta fojo. Aŭskultu bone: Du homoj falas tra la kamentubo. Unu eliras malpura kaj la alia- pura. Kiu el ili iros lavi sin?"
 
Pastro, ridetanta: "Tio estas tre simpla:
a. Se ne estas tie spegulo- La pura homo rigardas sian kolegon, vidas ke li estas malpura, pensas ke ankaŭ li estas malpura kaj tiam li iras lavi sin. La malpurulo rigardas la purulon, vidas ke li estas pura, pensas ke ankaŭ li estas pura kaj tiam li ne iras lavi sin."
b. Se estas tie spegulo: La purulo rigardas la spegulon, vidas ke li estas pura kaj ne iras lavi sin. La malpurulo rigardas la spegulon, vidas ke li estas malpura kaj iras lavi sin."
Rabeno: "ne, vi denove eraras: Bonvolu klarigi al mi kiel povas esti, ke kiam du homoj falas tra la kamentubo, unu eliras malpura kaj la alia- pura?"
 
****************************************************************************** 
 
27. Du judoj sidas en restoracio. Ili ricevas du (koŝerajn...) bifstekojn sur komuna grandtelero. Neniu rapidas preni la unua, ĉar la bifstekoj videble ne samegalas. Ili afable instigas unu la alian servi sin. Finfine Avraham decidas servi sin kiel la unua: li metas sur sian teleron la pli grandan pecon kaj tiam Icik prenas la restintan malpli grandan. Ili manĝas silente, sed finfine ekparolas Icik:
"Vidu, amiko Avraham, la afero ne estas grava, tamen se mi servus min la unua, mi prenos la malpli grandan bifstekon." 
Respondas Avraham: "Amiko Icik, mi sciis tion kaj pro tio mi tuj prenis la pli grandan."
 
********************************************************************************* 
 
28. Estis malriĉulo, kiun ĉiuj parencoj malatentis kaj kiun neniu vizitis, eĉ unu fojon jare.
Unu tagon li fariĝis riĉa. Tiam ĉiuj liaj konatoj kaj parencoj fariĝis liaj proksimuloj kaj komencis viziti lian hejmon matene, dumtage kaj vespere.
Vidinte tion, li decidis starigi feran monkeston sur la tablon antaŭ la gastoj, dum li mem turnis la korpon kaj rigardis la muron silentante.
Ĉiuj gastoj ekmiris kaj unu el ili demandis lin: "Ĉu vi ne deziras ke ni, viaj gastoj, parolu al vi kaj interesiĝu pri via bonfarto?"
Respondis la homo: "Ĉu pro mi vi venis? Vi venis pro tio, kio staras sur la tablo. Parolu do al ĝi kaj demandu kiel ĝi fartas!"