La plej gravaj aferoj de la vivo
 
Profesoro de filozofio staris antaŭ siaj studentoj, antaŭ li kuŝis kelkaj objektoj. Komence de la instruado li prenis grandan, malplenan majonezo-glason kaj plenigis ĝin ĝisrande per grandaj ŝtonoj. Post tio li demandis siajn studentojn, ĉu la glaso estas plena. Ili konsentis.
 
La profesoro prenis skatolon kun ŝtonetoj, ŝutis ilin en la glason kaj iomete skuis ĝin. La ŝtonetoj kompreneble ruliĝis en la spacon inter la grandaj ŝtonoj. Nun la profesoro denove demandis la studentojn, ĉu la glaso nun estas plena. Ili denove konsentis kaj ridis.
 
La profesoro siaflanke prenis skatolon kun sablo kaj ŝutis ĝin en la glason. La sablo nun plenigis la lastajn interspacojn en la glaso.
”Nu “, diris la profesoro,  “mi celas, ke vi ekkonu, ke tiu ĉi glaso estas kvazaŭ via vivo. La ŝtonoj estas la gravaj aferoj en via vivo: via familio, via partner(in)o, via sano, viaj infanoj. Tio estas la aferoj, kiuj plenigus vian vivon eĉ tiam, se ĉio alia forfalus.”
 
La ŝtonetoj estas aliaj, malpli gravaj aferoj, kiel ekz. via laboro, via loĝejo, via domo, aŭ via aŭtomobilo. La sablo simboligas la plej malgravajn aferojn de la vivo. Se vi plenigas la glason unue per la sablo, ne restos spaco por la ŝtonetoj kaj la grandaj ŝtonoj. Same estas en via vivo. Se vi uzas vian tutan energion por la malgrandaj aferoj, ne restos tempo por la grandaj.
 
Atentu pri la gravaj aferoj. Prenu la tempon por viaj infanoj aŭ via partnero, atentu pri via sano. Restos ankoraŭ sufiĉe da tempo por laboro, mastrumado, festoj ktp.
Atentu unue pri la grandaj ŝtonoj, nur ili vere gravas.
Ĉio alia estas nur sablo.