22. En iu orienteŭropa juda vilaĝo mankis junaj homoj liberaj al geedziĝo kaj oni devis importi ilin el aliaj vilaĝoj.
Unufoje edziĝonto estis atendota sed pro eraro du estontaj bopatrinoj iris al la trajna stacidomo por ricevi lin. Ambaŭ argumentis ke la ĵus alveninta junulo apartenas al ŝia filino, kaj fine la afero atingis la tribunalon.
Kiam la juĝisto aŭdis pri kio temas li diris: "Ni tuj solvu la problemon laŭ la metodo de la biblia reĝo Salomomo: Prenu tranĉilon kaj distranĉu la junulon. Ĉiu el vi ricevos ĝuste duonon de li."
La unua virino diris: "Bonvolu konservi lin. Mi preferas cedi."
Sed la alia diris: "Bonege, distranĉu lin tuj!"
dinte tion-ĉi la juĝisto diris: "Redonu la junulon al la dua virino. Ŝi estas la vera bopatrino!"
 
23. Sinjorino Ben-Baruĥ, al sia gastino: "La familio de mia edzo devenas de la reĝo Davido. Kie komenciĝas la genealogia arbo de via familio?"
Gastino: "Tio ne estas klara ĉar la donitaĵoj de mia familio perdiĝis en la Diluvo."
 
24. Juda rabeno kaj katolika pastro veturas trajne en la sama kupeo. Subite diras la pastro: "S-ro rabeno. Mi scias ke via religio ne permesas al vi manĝi porkaĵon. Sed ĉu vi vere neniam gustumis tion, almenaŭ unu fojon?"
Respondas la rabeno: "Mi diros al vi la veron, kolego. Unu fojon, antaŭ multaj jaroj, mi gustumetis porkaĵon."
 
Pasas 10 minutoj. Subite la rabeno demandas la pastron: "S-ro pastro. Mi scias ke via religio ne permesas al vi edziĝi. Sed ĉu vi vere neniam provis esti kune kun...?"
La pastro interrompas lin: "Jes, mi scias kion vi volas demandi. Mia respondo estas jesa: unu-du fojojn mi pasigis tempon kun virino.
 
Post 5 minutoj diras la rabeno al sia najbaro: "Nun konfesu: ĉu tio ne estis pli bona ol porkaĵo?"
 
25. Tio okazis en Anglujo. Nejuna kristana instruistino de Biblio venis al nova klaso kaj volis kuraĝigi la infanojn lerni la Biblion.
Ŝi anoncis do pri konkurso kun la temo "Kiu estis la plej granda homo kiu iam vivis?"
"Tiu el vi kiu scios la ĝustan respondon, gajnos 50 sterlingojn", ŝi diris al la klasanoj.
 
Diris la knabo Andrew: "Noah estis la plej granda homo ĉar li savis la bestojn."
Jane diris: "Aleksandro la Granda, pro sia nomo". Aliaj infanoj elektis Thomas Edison - kiu inventis la elektran ampolon - Napoleonon, Lincoln ktp.
 
Laste parolis Mojŝe, la sola judo en la klaso. Li diris: "La plej granda homo en la tuta historio estis Jesuo Kristo."
La instruistino estis ŝokita kaj donis al li la premion.
Poste ŝi turnis sin al la knabo kaj diris: "Mi estas surprizita. Kiel okazis ke ĝuste vi, judo, sciis la bonan respondon?"
Respondis Mojŝe: "Bone, mi diros al vi la veron. Mi opinias ke la plej granda homo estis Moseo, sed negoco estas negoco." (en la anglalingva originalo: "...but business is business")