19. La juda versio:   
(Okazis en la tiama ruslando)
 
Buĉisto anoncas al vico de atendantoj: "Ne estas sufiĉe da viando por ĉiuj. Judoj – foriru hejmen!"
La judoj disiras plendante. Restas nur la gojoj.
Post kelkaj horoj la buĉisto revenas: "Hodiaŭ tute ne estos viando. Ĉiuj – foriru hejmen!"
La homoj disiĝas. Unu el ili plendas: "Tiuj judoj, ili ĉiam gajnas."
 
La rusa versio:
Longa vico da homoj staras dum horoj antaŭ la buĉejo en Moskvo. Fine alvenas la estro kaj diras: ‘Ne sufiĉos viando por ĉiuj. La civitanoj – for hejmen! Restu nur membroj de la partio."
Homoj disiĝas plendante. Tiam la estro turnas sin al la partianoj kaj diras: "Kamaradoj, nun, kiam nur ni estas ĉi tie, mi povas diri al vi la veron: Viando tute ne estas."
****************************************
20. "Civitano Rabinoviĉ (= tipa juda nomo)", demandas la viz-oficisto, "kial vi volas forlasi nian landon, la plej bonan landon en la tuta mondo?"
"Mi havas du kialojn", respondas la judo. "La unua estas ke kiam mia rusa najbaro trodrinkas, li frapas al mia pordo kaj kriegas: "Kiam ni detruos la sovetan reĝimon, ni detruos ankaŭ vin, la judojn". "Mi ne volas atendi ĝis tio okazu."
"Ne zorgu plu", ridetas la oficisto. Tio neniam okazos, nia soveta reĝimo neniam detruiĝos."
"Tio estas mia dua kialo", respondas la judo.
 
Rimarko: tiun anekdoton oni ofte rakontis en Rusio ne nur pri judoj...
******************************************************
21. (Jud-usona ŝerco, bazita je la pensmaniero de la tiamaj orienteŭropaj judoj, kiuj multfoje suferis de la nejudoj)
 
Juna Sami Moskoviĉ (=juda nomo) anoncis al sia patro ke li decidis edziĝi.
La surprizita patro demandas lin: "Al kiu vi intencas edziĝi? Ĉu al la bela f-ino Rozenkranc (=juda nomo)?"
"Ne, paĉjo."
"Eble al la tre riĉa f-ino Finkelŝtein (= juda nomo)?"
"Tute ne, paĉjo."
"Al kiu, do?"
"Al Rosie O’Grady, nia najbarino."
"Al tiu ŝikse (gojino, ne-judino)?" kriegis la ŝokita patro. "Kial vi ne povas edziĝi al bona juda knabino?"
"Ĉar", diras Sami, "ĉiuj miaj amikoj edziĝis al tiel nomataj "bonaj judaj knabinoj" kaj mi tion ne volas. Tiuj bonaj knabinoj la tutan tagon plendas. Ili havan kapdoloron kaj stomakdoloron, aŭ pieddoloron aŭ dorsdoloron, aŭ okulproblemojn aŭ dentproblemojn."
"Ĉu vi opinias", kriis s-ro Moskoviĉ, "ke la ŝikse ne havas dolorojn?"
"Kompreneble ŝi havas", respondis Sami. "Sed ŝi ja estas ŝikse, do kial zorgi?"