16. En la mezo de la dua mondmilito kaj Hitlerismaj persekutoj, maljuna judo preĝis en la sinagogo: "Dio, antaŭ kvar miloj da jaroj ĉe la Monto Sinaj Vi elektis judojn observi Vian interligon kiel Vian amatan propraĵon inter ĉiuj popoloj, regno de pastroj kaj popolo sankta. Dio, mi ege estimas la honoron, kiun ni ricevis, sed jam estas sufiĉe. Venis tempo ke Vi elektu iun alian."
 **********************************************
 
17. Enkonduko: Humuro, eĉ makabra, estis ofte esperiga savilo por suferantaj judoj dum la generacioj, kiam ili troviĝis ĉe forpelo, pogromo, diskriminaciantaj dekretoj kaj tiel plu...
 
Dum unu el la pogromoj la kozakoj penetris loĝejon de mizeraj judoj. Unu el la kozakoj desegnis kretan rondon sur la planko, starigis la edzon ene kaj diris al li: "Se vi kuraĝos elpaŝi el la rondo ni vin mortigos."
Dirinte tion ili ŝovis lian kriantan edzinon al la alia ĉambro, kaj post unu horo forlasis la lokon.
La virino trenis sin al la ĉambro kie ŝia edzo staris kaj diris amare: "Vi fimalkuraĝulo! Ĉu vi ne sciis kion ili faras al mi?"
"Vi nomas min malkuraĝulo?", koleris la edzo. "Ĉu vi scias kion mi faris kiam ili estis tie kun vi? Mi tri fojojn elpaŝis el la rondo!"
**********************************************
18. S-ino Markoviĉ promenis sur la marbordo kun sia nepo. Subite granda ondo venis kaj enakvigis la trijarulon.
"Granda Dio!", kriis la virino. "Se vi savos la etulon mi faros ĉion, kion vi volos. Mi pliboniĝos, mi donacos monon al bonfarado, mi iros al la sinagogo. Bonvolu, Dio, redonu lin!"
Tiumomente la ondo "reverŝis" la knabon, kiu ekstaris sekure sur la sablo. La avino rigardis lin atente kaj levis manojn al la ĉielo.
"Bone!", ŝi kriis. "Sed kie estas lia ĉapo?"
*****************************************************