13. Patro kaj filo, judaj komercistoj de la orienteŭropa vilaĝo, aĉetas varojn en la metropolo. La filo, vidante ke lia patro marĉandas kun la vendisto kaj akre diskutas kun li pri ĉiu groŝo, demandas:
"Paĉjo, kial vi marĉandas tiel longe? Ja mi kaj vi scias, ke vi tute ne intencas honorigi la ĉekon kiun vi donos al ili."
Respondas la patro: "Filo, mi estas honesta homo kaj pro tio mi klopodas malgrandigi lian perdon."
**************************************************************************************************************** 
14. Dum sia tuta vivo rabeno Jehoŝua estis tre pia kaj religiema, kaj tute nature post sia morto li eniris la ĉielon, kie li estis akceptita kun granda ĝojo. Sed anstataŭ ol ĝoji li eksidis, kovris sian vizaĝon per la manoj kaj rifuzis partopreni la feston. La anĝelaj penoj konvinki lin malsukcesis kaj fine li estis invitita antaŭ la tronon de Dio la Eternulo mem.
"Karulo", aŭdis la rabeno profundan voĉon. "Estas menciite ĉe mia listo ke vi ĉiam vivis laŭ miaj ordonoj, do kial vi rifuzas feston je via honoro?"
Rabeno Jeoŝua klinis sian kapon kaj diris: "Mi ne meritas ĝin. Iel mia vivo estis fuŝita, ĉar kvankam mi ĉiam penis subiĝi al via Dekalogo, tamen mia filo forlasis nian religion kaj fariĝis kristano."
"Ankaŭ la mia!" venis simpatia profundvoĉa respondo.
****************************************************************************************************************** 
15. Enkonduko: la judaj svatistoj (edzperantoj) estis famaj pro sia ruzeco.
Juda svatisto venas al la malriĉulo kaj diras: "Mi volas aranĝi geedziĝon al via filo."
La malriĉulo respondas: "Mi neniam enmiksiĝas en la vivon de mia filo."
La svatisto respondas: "Sed la knabino estas la filino de la pariza milionulo Rotŝild."
La patro diras: "Ho, en tiu okazo…"
 
Poste la svatisto iras al S-ro Rotŝild:
"Mi havas judan edzon por via filino."
"Sed mia filino estas tro juna por geedziĝi."
"Sed tiu junulo jam estas vicprezidanto de la Monda Banko..."
"Ho, en tiu okazo…"
 
Fine la svatisto iras al la prezidanto de la Monda Banko.
"Mi havas por vi junan kandidaton al vicprezidanto."
"Sed mi jam havas pli da vicprezidantoj ol bezonate."
"Sed tiu junulo estas la bofilo de Rotŝild."
"Ho, en tiu okazo…"