7. Dum parto de la 19-jarcento oni ne permesis al judoj ekloĝi en Peterburgo (Leningrado), ĉefurbo de Rusio. Laŭ la leĝo la posedantoj de gastejoj devis informi al la Cara polico, dum ne pli ol 12 horoj, pri ĉiu nova alveninta judo. Pro tio judoj kaptitaj de la polico kutimis diri, ke ili troviĝas en la urbo dum malpli ol 12 horoj.
Noktomeze alvenis policanoj al unu de la peterburgaj gastejoj kaj kaptis tie kelkajn judajn komercistojn, kiuj ne havis oficialajn loĝpermesilojn.
Dum la gestejestro flustre diskutis kun la ĉefpolicano pri la alteco de la ŝmirmono, sidis la polica oficisto kaj verkis la protokolon. Li demandis la unuan judan gaston:
"Kiam vi venis al la urbo?"
Respondis la homo: "Antaŭ 6 horoj".
"Kaj vi?", li demandis la duan judon.
Respondis li: "Antaŭ 4 horoj".
La tria demandito respondis: "Antaŭ 2 horoj". La kvara: "Antaŭ unu horo".
Ridetis la oficisto kaj diris: "Judaĉoj, ĉiunokte mi aŭdas la samajn respondojn de viaj samgentanoj. Jam tedis al mi ili. Ĉu neniu el vi havas alispecan respondon?"
Respondis la kvina judo: "Sinjoro oficisto, mi ankoraŭ tute ne alvenis..."
 
8. Tio okazis siatempe en Blank-Rusujo (hodiaŭ: Belaruso, Bjelorusio), en la juda vilaĝo.
La bonkora juda kuracisto instalis afiŝon ĉe la pordo de sia kliniketo: "Por malriĉuloj- senpage!"
Venis ĉe li malriĉa virino. Kuracisto: "De kio vi suferas?".
Virino: "Mi tute ne suferas". Kuracisto: "Kial do vi venis al mi?"
Virino: "Ĉar tio tute ne kostas mi diris al mi: kial ne iri por ke la
 kt doktoro min kontrolu? Eble li trovos ke mi havas iun malsanon..."
******************************************************************
9. Kvar samideanoj - ĉino, anglo, ruso kaj judo - eniris la kongresejan kafejon "La Verda Sensoifejo" kaj mendis verdan teon.
Baldaŭ ili ricevis po unu tason da teo kun... muŝo ene de ĉiu taso.
- La ĉino tuj manĝis sian muŝon kaj poste trinkis sian teon.
- La anglo tute rifuzis trinki sian teon.
- La ruso forĵetis sian muŝon kaj poste trinkis sian teon.
Nun divenu kion faris la judo?
Li zorge elglasigis sian muŝon kaj... vendis ĝin al la ĉino!